Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Så fungerar Funbridge

Poäng

På Funbridge rankas du baserat på resultat uträknade med antingen partävlings- (uttryckt i procent) eller IMP-beräkning (uttryckt i poäng) beroende på tävlingsform.:
- I serietävlingar: Partävlingsberäkning
- I träningstävlingar: IMP
- I dagstävlingar: Partävlings- eller IMP-beräkning

Partävlingsberäkning används i tävlingar där ett stort antal spelare spelar samma givar och målet är att få fler poäng än de andra, oavsett storlek på skillnaden.
IMP-beräkning används för lagtävlingar och där är målet istället att få till största möjliga skillnad mot de andra spelarna.

Varning! Bara spelade givar räknas in i slutställningen. Alla spelare kommer dock att finnas med i tävlingens tillfälliga ställning med sitt temporära snittresultat även om de inte är klara med tävlingen.
Så snart en tävling avslutats:
- Räknar vi 25 % för ospelade givar i tävlingar med partävlingsberäkning.
- Räknar vi -6 IMO för ospelade givar i tävlingar med IMP-beräkning.

Exempel på hur partävlingsberäkning fungerar
På varje giv får du ett resultat mellan 0 och 100 %.
0% betyder att du är den enda spelaren som har uppnått det sämsta resultatet.
50% betyder att det finns precis lika många spelare som har ett bättre resultat som det finns spelare med ett sämre.
100% betyder att du är den enda spelaren som har uppnått det bästa resultatet.

Hur denna procent räknas ut:
Den maximala poängen är lika med antalet deltagare i tävlingen -1. Vi ger denna poäng till spelaren med det bästa resultatet och sedan -1 poäng för varje spelare ner till den med det sämsta resultatet.
Om det finns två eller fler likadana resultat lägg spelarnas poäng ihop och delas på antalet lika resultat. Siffran som på så sätt räknas ut delas sedan ut till varje spelare.
Sedan konverterar vi bara poängen till procent det vill säga delar det på det maximala antalet poäng och multiplicerar med 100.

Exempel på ett tävlingsresultat med nio spelare:
Resultaten är: 1 x 650, 4 x 620, 2 x 170, 1 x 140 och 1 x 110.
Poängen som delas ut är:
8 poäng för 650, vilket ger: 8 x 100 / 8 = 100%
(7+6+5+4)/4, det vill säga 5.5 poäng för 620, vilket ger: 5.5 x 100 / 8 = 68.75%
(3+2)/2, det vill säga 2.5 poäng för 170, vilket ger: 2.5 x 100 / 8 = 31.25%
1 poäng för 140, vilket ger: 1 x 100 / 8 = 12.5%
0 poäng för 110, vilket ger: 0 x 100 ÷ 8 = 0%

Exempel på hur IMP-beräkning fungerar
Du spelar 3NT med nio säkra stick (som du redan har tagit):
I tävlingar med partävlingsberäkning behöver du anstränga dig för att försöka ta extrastick (ibland måste du till och med riskera att gå bet i kontraktet) medan du med IMP-beräkning kan nöja dig med de nio sticken om det finns minsta risk att gå bet om du spelar på att göra övertrick.

Du räknar ut IMP-resultat genom en konverteringstabell som visar varje poängskillnads motsvargihet i IMP.
Till exempel:
Din motståndare spelar 3NT med inga övertrick: +600 poäng.
Genom att klara 3NT +1 (+630 poäng) blir poängskillnaden 30 poäng vilket motsvarar en vinst på 1 IMP.
Om du däremot går bet i kontraktet blir ditt resultat -100 poäng och skillnaden därmed 700 poäng. Detta motsvarar en förlust på 12 IMP.

Konverteringsrtabell för IMP:
IMP Poängskillnad
0
0 - 10
1
20 - 40
2
50 - 80
3
90 - 120
4
130 - 160
5
170 - 210
6
220 - 260
7
270 - 310
8
320 - 360
9
370 - 420
10
430 - 490
11
500 - 590
12
600 - 740
13
750 - 890
14
900 - 1,090
15
1,100 - 1,290
16
1,300 - 1,490
17
1.500 - 1.740
18
1,750 - 1,990
19
2,000 - 2,240
20
2.250 - 2.490
21
2,500 - 2,990
22
3,000 - 3,490
23
3,500 - 3,990
24
4,000 och uppåt

Denna tabell används när man jämför två lag med varandra. Till exempel är alltså en skillnad på 30 poäng värd 1 IMP.
När jämförelsen görs med hundratals spelare, som på Funbridge, jämförs varje resultat istället med snittresultatet på given. Därför kan IMP-resultatet för två spelare med olika resultat bli identiskt. Till exempel:
I en tävling är snittresultatet 205 poäng.
Spelare X: ett resultat på 630 poäng resulterar i en skillnad på 425 (630-205) poäng.
Spelare Y: ett resultat på 660 poäng resulterar i en skillnad på 455 (660-205) poäng.
Båda poängskillnaderna, det vill säga 425 och 455, faller i samma spann: 420 -> 490 = 10 IMP.

Var god notera att denna beräkningsmetod används också av Franska Bridgeförbundet och Världsbridgeförbundet (WBF).