Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Turneringar

Serietävlingar

Grundregler
Serietävlingar hos Funbridge låter dig jämföra och ranka dig själv med spelare på din nivå.
Två gånger i månaden, vid slutet av varje period (från den första till den femtonde och från den sextonde till slutet av varje månad) sammanställs och räknas varje spelares resultat ut.
Du kan på så sätt avancera till en högre serie, bli degraderad till en lägre eller behålla din plats.

Serier
Det finns 13 serier på Funbridge, rankade från svagast till starkast spelkvalitet. Dessa är i ordning: Nya serien (för spelare som inte spelat i någon serie än), Serie 11, Serie 10, Serie 9, Serie 8, Serie 7, Serie 6, Serie 5, Serie 4, Serie 3, Serie 2, Serie 1 och Elitserien (som alltså är den starkaste).

Bridge series

Fördelningen för spelare i serierna är pyramidal, det vill säga att ju högre serie desto färre spelare och tvärtom (ju lägre serie desto fler spelare)

Du börjar med att spela i den Nya serien. Den ger dig direkt tillgång till den serie som du bör spela i baserat på ditt resultat i slutet av perioden.

Perioder
Perioderna äger rum mellan den första och femtonde samt mellan den sextonde och slutet på varje månad.
I slutet av varje period tilldeles spelarna en ny serie baserat på deras resultat. Därför kan en spelare, i slutet av en period, flyttas upp till en högre serie, stanna kvar i samma serie eller flyttas ner till en lägre serie.

Serietävlingar
Serietävlingar är tävlingar över fyra givar med ett obegränsat antal spelare (som inte måste tillhöra samma serie).
Resultatberäkningen som används i dessa tävlingar är partävling.
Det finns 200 tillgängliga tävlingar per period och serie, förutom för Elitserien (den starkaste serien) och serierna 1, 2 och 3 för vilka 100 tävlingar finns tillgängliga varje period. Var god notera att dessa siffror kan ändras från en period till en annan.

Ranking i din serie och upp- och nedflyttning mellan serier
Rankingen i din serie räknas ut baserat på ditt snittresultat i serietävlingarna under perioden.
Vid slutet av perioden flyttas du upp i en högre serie, stannar kvar i samma serie eller flyttas ner till en lägre serie baserat på hur många tävlingar du har spelat och ditt snittresultat i dessa.

- Förutsättningar för att flyttas upp till en högre serie:
 • Spela minst fem tävlingar under perioden
 • Få ett snittresultat högre än den gräns för uppflyttning som satts i början av perioden
- Förutsättningar för att för att behålla sin plats i en serie:
 • Spela minst en tävlingar under perioden
 • Få ett snittresultat högre än den gräns för att stanna kvar i serien som satts i början av perioden
- Förutsättningar för att flyttas ner till en lägre serie::
 • Få ett genomsnittsresultat lägre än den gräns för att stanna kvar i serien som satts i början av perioden

Särskilda fall
Särskilda fall i Nya serien:
- För att få lämna Nya serien och få tillgång till en av de andra serierna måste du spela minst fem tävlingar under perioden.
- Det är ditt sittresultat i den Nya serien som bestämmer vilken serie du kommer att få tillgång till. Ju bättre snittresultat, desto högre serie kommer du att få tillgång till.

Särskilt fall i Serie 11:
- Du kan inte komma till en lägre serie från Serie 11 eftersom det är den lägsta serien

Särskilt fall i Elitserien:
- Du kan inte komma till en högre serie från Elitserien eftersom det är den högsa serien

Särskilt fall med spelare som inte spelar i någon serie under en eller flera sammanhängande perioder:
- Om du inte spelar någon tävling under en period stannar du kvar i samma serie.
- Om du inte spelar någon tävling under en andra, direkt efterföljande period kommer du att flyttas ner till en serie som kallas "Inaktiv" (se nedan).

 • Hur "Inaktiv"-serierna fungerar:
 • - Det finns 11 "inaktiva" serier, från "Inaktiv"-serie 1 till "Inaktiv"-serie 11.
  - Spelare som inte har spelat under två på varandra efterföljande perioder placeras i en av de "inaktiva" serierna.
  - En spelare i en "inaktiv" serie syns inte längre i seriens ranking.
  - Om du är i en "inaktiv" serie så så flyttas du tillbaka till den vanliga serien så fort du spelar en tävling. Det vill säga Serie 3 om du är i "Inaktiv"-serie 3 och så vidare.

  Bridge inactive series

 • Exempel:
 • James är i Serie 9 och spelar ingenting under en period. Han stannar därmed kvar i Serie 9.
  Han spelar inget under nästa period heller så han åker ner till Serie 10 men till den "inaktiva" serie 10. Han syns alltså inte längre i resultaten.
  För att lämna den "inaktiva" serien och återgå till Serie 10 måste James bara spela en serietävling. Så snart som han har gjort detta kommer han att vara rankad i Serie 10 igen, utan att behöva vänta till nästa period.

Bridge series move example

Allmän ranking och tävlingsranking
- Allmän ranking:
Ett utdrag av dina seriers allmänna ranking visar på serietävlingarnas hemsida. Du ser dig själv bland en grupp andra spelare så att du snabbt kan jämföra dig med dem.
Genom att trycka på utdraget kommer du åt den fullständiga ställningen i dina serier. Här finns samtliga spelare med. Du har också möjligheten att se vilka serier dina vänner spelar i genom att trycka på "Mina vänner"-filtret..

- Tävlingsranking:
Vid slutet av en serietävling har du tillgång till denna tävlingsranking.
Som standard är filtret "Alla" ikryssat. Detta betyder att du visas bland alla spelare i tävlingen, oavsett om de har spelat fyra brickor eller inte. Genom att kryssa ur detta filter kommer du enbart att jämföras med spelare som har spelat klart tävlingen.
"Vänner"-filtret låter dig visa endast dina vänner i tävlingsrankingen.
Så länge som en spelare inte har spelat klart de fyra givarna i en tävling visas dessa i rött i kolumnen "Spelade givar" i tävlingsrankingen.

Bonusar
De mest aktiva spelarna får en bonus. Vi räknar inte med dina två sämsta tävlingar utav tio spelade när vi räknar ut ditt snittresultat.

Exempel: Du spelar 22 tävlingar. I 18 av dessa får du ett resultat på 60 % medan du i fyra (till exempel den andra, sjätte, åttonde och tjugoförsta) får ihop 30 %. Utan bonusen hade ditt snittresultat blivit [(60 x 18) + (30 x 4)]/22 = 54.54 %. Med bonusen räknas dina fyra sämsta (två för var tionde spelad tävling) resultat på 30 % med i snittet och ditt snittresultat blir istället: (60 x 18)/18 = 60 %.

Prognos
Funbridge visar en prognos för dina serier under nästa period om rankingen inte ändras. Kommer du att flyttas upp en serie, åka ur eller behålla din plats?
En pil riktad uppåt visar att du kommer att bli uppflyttad, en horisontell pil att du behåller din plats och den pil som pekar neråt att du kommer att åka ur serien.
Var god notera att ställningen i serien förändras under perioden. På grund av detta gäller prognosen bara under varje givet tillfälle.

Bridge series forecast

Annan information
Bästa resultat:
Vi sparar och visar det bästa resultatet för varje spelare i en serietävling i dennes profil (påminnelse: klicka på en spelares användarnamn någonstans i Funbridge för att öppna dennes profil).
Det bästa resultatet representerar den högsta placeringen i den bästa serien som spelaren har åstadkommit.
Var god notera att spelaren måste ha säkrat sin plats eller ha gått upp i en högre serie minst en gång för att denna information ska finnas tillgänglig.

Ofullständig tävling:
Om du inte avslutar en serietävling så kommer den inte att räknas med i ditt snitt i slutet av perioden. Om du bara spelar en tävling under perioden och inte avslutar denna kommer vi att anse att du inte har spelat alls.

Spelarfördelning i serier:
Spelare är fördelade i serierna efter följande:
- Elitserien: 0.40% av alla spelare
- Serie 1: 0.60% av alla spelare
- Serie 2: 0.90% av alla spelare
- Serie 3: 1.30% av alla spelare
- Serie 4: 2.00% av alla spelare
- Serie 5: 3.00% av alla spelare
- Serie 6: 4.40% av alla spelare
- Serie 7: 6.60% av alla spelare
- Serie 8: 10% av alla spelare
- Serie 9: 14.90% av alla spelare
- Serie 10: 22.40% av alla spelare
- Serie 11: 33.60% av alla spelare
- Nya serien: Innehåller alla nya spelare

Notera: Fördelningsprocenten är inte satta i sten och kan ändras om så krävs.