Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Så fungerar Funbridge

Givar: fördelning och slumpmässighet

Nedan är en analys av tusentals Funbridge-givar från serietävlingar, dagstävlingar och privata tävlingar. (Var god välj den sorts tävling du vill veta mer om nedan.)

Undersökning av poängfördelning

Givarna från dessa tävlingar har delats upp enligt nedan:
25% med minst 15 poäng hos Syd,
25% med högst 15 poäng hos Syd,
25% med minst 10 poäng hos Syd,
25% med minst 10 poäng hos Syd och 12 poäng hos Nord.

I enlighet med poängkraven ovan, kommer du att lägga märke till att Nord och Syd har fler poäng i genomsnitt än Öst och Väst (och, följaktligen, att Nord och Syd har honnörskort oftare än Öst och Väst).Undersökning av maskar

Av alla de givar vi har använt för att skapa dessa tabeller, har vi sett 3 möjliga situationer för maskar:
- Esset och Damen på en hand, Kungen hos motståndarna.
- Esset på den ena handen, Damen hos partnern och Kungen hos motståndarna.
- Kungen på den ena handen, Esset hos motståndarna.

Vi har mätt chansen att masken skall lyckas i dessa 3 fall för varje spelare vid bordet. Återigen stämmer det mycket väl med verkligheten, då skillnaderna beror på de krav på poängens fördelning som vi ställde ovan.
Undersökning av fördelning

Denna tabell visar hur färgerna fördelas på de olika händerna.
Till exempel betyder 4333 4 kort i en färg och 3 kort i var och en av de övriga. Kolumnen med "Verklig sannolikhet" visar de aktuella fördelningarna på Funbridge, medan kolumnen "Teoretisk sannolikhet" visar den statistiska förväntningen (utifrån miljontals slumpmässigt utvalda givar). Du kan se att händernas fördelning på Funbridge är mycket nära verkligheten.Undersökning av kort- och färgfördelning

Denna tabell visar hur olika kort (från 2 till E) och färger fördelas.
Den visar sannolikheten för att hitta ett visst kort eller en viss färg hos en av de 4 spelarna.
Sannolikheten per kort och spelare kan inte vara 25% på grund av de krav som ställts (se ovan).