Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Så fungerar Funbridge

Inställningar

Applikationens inställningar kan nås från sidomenyn och låter dig ställa in:

Dina spelkonventioner

Välj dinabudgivnings- ochkortspelskonventioner från de tillgängliga profilerna.

För att läsa mera, gå till: Så fungerar Funbridge > Spelkonventioner

Dina spelalternativ

Från detta fönster kan du ändra dina inställningar vid spelbordet.

Ta tillbaka ett spelat kort
Aktiverad: Genom att kryssa i detta alternativ måste ett spelat kort bekräftas när det är i mitten av bordet (kortet skakar för att indikera detta). Du gör det genom att trycka på det. Om du har spelat fel kort får du härigenom möjlighet att ändra dig genom att trycka varsomhelst runt kortet.

Samla ihop stick automatiskt
Flera valmöjligheter finns för detta alternativ.
Aldrig: du måste alltid klicka på sticket för att samla ihop det.
Efter X sekunder: sticket samlas automatiskt ihop efter X sekunder, men du kan fortfarande samla ihop det genom att klicka på det.

Byt plats på Nord och Syd när Nord är spelförare
Aktiverad: Om Nord är spelförare, spelar du given med Nords hand vid botten av skärmen. Träkarlen, Syd, visas överst på skärmen, och Öst och Väst byter därmed också plats.

Spela singlar automatiskt
Aktiverad: En singelton (ett enda kort i en färg) spelas nu automatiskt. Om du stänger av denna funktion, måste du spela singlar själv.

Visa popupfönstret med budgivningstips
Aktiverad: Popupfönstret med budgivningstips visas baserat på de senast gjorda buden. Det ger dig en ungefärlig bild av handen som bjöd budet med detaljer om förväntat antal kort i varje färg samt honnörsstyrka.

Visa det totala antalet stick som tagits på given
Aktiverad: I resultatfönstret visas nu det totala antalet stick som tagits på den visade given. Om funktionen inte är aktiverad, visas i stället skillnaden mellan antalet stick och det antal som krävs för att klara kontraktet (exempel: om elva stick tagits i ett kontrakt på fyrläget visas +1).

Pilen på spelbordet blinkar när det är min tur att spela
Aktiverad: när det är din tur att spela kommer en blinkande markör (en gul triangel) att visas.

Alertera
Aktiverad: alerteringar visas vid bordet.
En påminnelse: i bridge måste man alertera när man gör ett konventionellt bud. Det betyder att varje bud som inte är standard måste alerteras.

Kortlek
Låter dig välja mellan en fransk och en engelsk kortlek och mellan två färger (röd och svart) eller fyra färger (röd, svart, orange, blå) på korten.

Kortbaksida
Låter dig välja mönster på baksidan av kortleken.

Animeringshastighet
Låter dig välja animeringshastighet (det vill säga hur lång tid det tar för ett kort att gå från en spelares hand till mitten av bordet) och därmed vilket tempo en giv spelas i.

Ljud

Effekter under spelet
Aktiverad: Ljud (från kort, bud, stick etc.) är nu aktiverade under given.

Musik
Aktiverad: Musik spelas när du är ute från spelskärmarna.

Röst
Aktiverad: buden, spelade kort, kontraktet, alerteringar och resultat annonseras av en röst under spelet.

Epost

Du kan välja vilken information du vill få med epost (fyll i rutor efter dina preferenser):

  • Funbridges nyhetsbrev
  • Information om dina resultat
  • Kampanjmail

Pushnotiser

Du kan välja att bli informerad av Pushnotiser* när du mottar (fyll i rutor efter dina preferenser):

  • Funbridgebulletiner
  • Vänförfrågan
  • Meddelanden: Alltid / Bara från mina vänner / Aldrig
  • Utmaningsinbjudning: Alltid / Bara från mina vänner / Aldrig

*Pushnotiser är larm som visas direkt på din smartphone och/eller surfplatta utanför Funbridgeapplikationen.

Sekretess

Sekretessinställningar låter dig begränsa händelser i applikationen. Fyll i rutor efter dina preferenser:

  • Jag vill endast få utmaningar från mina vänner
  • Jag vill endast få meddelanden från mina vänner
  • Jag vill att mina vänner informeras om mina resultat