Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Allmänna frågor om Funbridge

Spelar jag mot datorn eller riktiga spelare?

På Funbridge spelar du given som Syd.

Nord, Öst och Väst spelas av datorer vid alla bord så att du på ett rättvist sätt kan jämföra dig med de andra mänskliga spelarna.

Det har den följande stora fördelen: Du kan spela när du vill, i vilken takt du vill och när som helst sluta (pausa) spelet för att återuppta det igen senare.