Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Allmänna frågor om Funbridge

Kräver Funbridge en internetanslutning?

Ja, en permanent sådan.

Detta då spelmotorn (den AI som spelar bridge med dig) inte finns direkt i applikationen. Detta är mycket mer effektivt.

Dessutom låter det oss uppdatera spelmotorn utan att du tvingas uppdatera din applikation.

Denna internetuppkoppling låter dig vara permanent sammankopplad med Funbridges spelserver. På detta sätt kan du avbryta en giv när du vill för att återuppta den senare.