Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Turneringar

SBF-tävlingar

Vad är en SBF-tävling med bronspoäng?

Det här är en officiell tävling organiserad av Svenska Bridgeförbundet.
En SBF-tävling ger deltagarna möjlighet att förbättra sin förbundsranking tack vara de officiella poäng (bronspoäng) som utdelas i slutet av varje tävling (under förutsättning att deltagaren är medlem i det bridgeförbundet).

Kan jag delta i SBF-tävlingar med bronspoäng om jag inte är medlem i SBF?

Ja, SBF-tävlingar är öppna för alla.

Vad är de "Funbridgepoäng" som utdelas i slutet av varje tävling till för?

För varje förbundstävling som du spelar vinner du Funbridgepoäng, utöver dem som du vinner genom ditt förbund.
De ger dig möjligheten att ingå i Funbridgepoäng-rankingen vilket är idealiskt för att kunna jämföra dig med alla spelare i Funbridgegemenskapen.

Vad är en "tävling med Funbridgepoäng"?

Det är en tävling där vinsten är enbart Funbridgepoäng.

Hur arrangeras tävlingarna (frekvens, ranking, antal givar)?

  • 1 tävling varje dag: 03:00-02:59
  • 20 givar
  • Måndag/Onsdag/Torsdag/Lördag/Söndag: MP
  • Tisdag/Fredag: IMP

Vilka är kostnaderna för att delta?

Varje tävling kostar ett antal Diamonds ♦️ (den virtuella valuta som används inom Funbridge). Diamonds-paket går att köpa i vår onlinebutik och från förbundstävlingarnas välkomstsida.

Varför syns inte övriga spelares resultat?

Efter en giv kan spelaren enbart se sitt eget resultat på given, dvs vilket kontrakt som spelats, resultat, poäng och ranking.
Övriga spelares resultat visas först när tävlingen är över.

Hur är givarna i en tävling delade?

Antalet givar i en tävling är högre än antalet givar som spelas vilket innebär att inte alla spelare kommer att spela samma givar och inte i samma ordning.

Är icke spelade givar inräknade i poängen som visas?

Det genomsnitt som visas tar hänsyn till resultatet på spelade givar. Endast spelade givar tas med i beräkningen. En giv som inte är spelad i slutet av tävlingen ger ett resultat om 0%.

Hur delas bronspoäng ut?

Bronspoäng utdelas direkt från SBF. Var snäll och kontakta förbundet för att få reda på vilken uträkningsmetod som de använder.