Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Turneringar

Privata tävlingar

Privata tävlingar kan nås från spelmöjligheten "Träning".

Principer
Privata tävlingar ger dig möjlighet att:
  • Skapa dina egna bridgetävlingar,
  • Delta i tävlingar skapade av andra spelare,
  • Dela dina åsikter om spelade givar med andra spelare.
Detta är det idealiska sättet att samla vänner, Funbridge-spelare, medlemmar av samma bridgeklubb, eller spelare som råkar vara lediga.

Regler
För att få lov att skapa en privat tävling, måste en spelare antingen ha en prenumeration på Funbridge eller ha köpt givar. Ett tillgodohavande på minst 100 givar krävs också.
En spelare kan skapa högst 3 tävlingar.
Den som skapat tävlingen är automatiskt med bland deltagarna.

Hitta en tävling
För att hitta en tävling, klicka på "Visa alla tävlingar" och mata in tävlingens namn eller användarnamn/verkligt namn/e-postadress på den som skapat tävlingen.

Favorit-tävlingar
För att lägga till en tävling till dina favoriter, klicka på stjärnan vid sidan om tävlingens namn.
Dina favorit-tävlingar kan nås från skärmen som kommer upp om du klickar på spelmöjligheten "Privata tävlingar".