Hur spelar man bridge?

Bridgereglerna


Spela bridge gratis när du vill online

Spelare

Bridge är ett kortspel, som spelas av 4 spelare som delas in i 2 lag med 2 spelare i varje lag.

Lagen kallas också "par". Spelarna som sitter mitt emot varandra vid samma bord bildar par som kallas Nord-Syd och Öst‑Väst.Bridgehemsida med flera olika spelsätt och turneringar

Kort

För att spela bridge, behöver ni en kortlek med 52 kort.

Kortens ordningsföljd: E är det högsta och 2 det lägsta:
E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2
E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Spader och hjärter är högfärger. Ruter och klöver är lågfärger.
När givaren har delat ut korten, har varje spelare en hand, som består av 13 kort.Tävlingsbridge online med många funktioner

Vid bordet

En bridgegiv består av två moment: budgivning och kortspel.


Budgivning

I detta moment bjuder spelarna för det antal stick som de tror att de kan vinna på given.

Givaren avger det första budet. Han är "öppningshand". Sedan fortsätter budgivningen medurs. Den kan fortgå flera ronder.

Budgivningen avslutas när tre spelare i följd har bjudit Pass, vilket betyder att de inte vill bjuda högre. Det senast avgivna budet blir "slutbud".

Budgivning
Ett bud består av:
  • En siffra mellan 1 och 7, kallad "nivå".
  • En färg (spader, hjärter, ruter eller klöver) eller "sang" (NT).
Siffran anger det antal trick (sex plus det antal som angavs i budet) som ett par har kontrakterat sig för i budgivningen. Färgen anger trumffärgen.

Nord-Syd har t.ex. bjudit 4 hjärter. Det betyder att de skall vinna 10 stick med hjärter som trumf.

Om en spelare tror att motståndarnas senast avgivna bud är för optimistiskt, kan han dubbla när det är hans tur att bjuda. Den dubblingen kan redubblas av en motståndare.

Avsikten med budgivningen är att överföra information om din hands styrkor och svagheter till din partner. Det kommer att hjälpa er bestämma vilket kontrakt som är lättast att klara med era respektive händer. Det är därför viktigt att veta meningen med varje bud. Detta kallas "budsystem och konventioner".
Se också: budavkodare

Kortspel

När budgivningen är över, startar spelet av korten. Här är målet att vinna minst så många stick som lovats i budgivningen.

Spel av korten
"Spelföraren" är den spelare som först bjöd slutbudets färg eller sang.

"Träkarlen" är spelförarens partner.

Motståndarlaget är "försvaret".

Spelaren till vänster om spelföraren inleder spelet genom att göra det "första utspelet". Han väljer en färg, och de andra spelarna måste spela ett kort i den färgen om de har något. Annars kan de stjäla med ett kort från trumffärgen eller saka något annat kort.

När utspelet har gjorts, lägger träkarlen sina 13 kort med bildsidan uppåt på bordet. Sedan spelar hans partner både sina egna och träkarlens kort.

Den som spelade det högsta kortet i ett stick, vinner det och spelar ut vilket kort som helst i valfri färg i nästa stick. Om en spelare, i ett trumfkontrakt, saknar kort i den utspelade färgen, kan han spela en trumf. I så fall vinner han sticket, såvida inte en högre trumf spelas av en annan spelare i det sticket.

När given spelats färdigt, och den spelförande sidan vinner (minst) så många stick som de lovat i slutbudet, får de ett antal poäng. Men om de vinner färre stick än de lovat, får den andra sidan poäng.
Vi har lagt till ett redskap på Internet för att hjälpa dig att räkna ut poängen när given skall "poängsättas".

Nu när du vet grunderna, varför börjar du inte spela bridge på Internet med Funbridge?

Funbridge är ett bridgeprogram som låter dig spela bridge på Internet gratis var som helst och när som helst.

En av de stora fördelarna med det här bridgeprogrammet är att du spelar bridge mot en dator, som är tillgänglig dygnet runt för att spela så mycket bridge som du vill.

För att se till att det blir rättvisa förhållanden på Funbridge, spelar alla samma givar med samma kort. Det kallar en "partävling". Det viktiga för att besegra de andra spelarna är att vara bäst i spelet av korten.