Funbridge budavkodare

Få betydelsen av varje bud i bridge med hjälp av vårt interaktiva redskap

Det är välkänt att det ofta förekommer missförstånd mellan spelarna i ett par... Det beror framför allt på hur buden uppfattas. För att hjälp dig att undvika missförstånd med din partner när ni spelar en giv tillsammans, finns här ett interaktivt hjälmedel, baserat på Funbridge-appen och dess artificiella intelligens "Argine".

Tack vare detta hjälpmedel, kan du få betydelsen av alla bud, oavsett hur budgivningen gått dittills. Kom dock ihåg att samma bud kan ha en helt annan betydelse beroende på ditt budsystem och konventioner, precis som de föregående buden! 2 Kl kan vara Stayman, Landy, ett naturligt bud, ett canapé-bud, Försenad Stayman, krav, uppmuntrande, etc.

Hur använder du det här redskapet? Det är mycket enkelt! Mata in budsekvensen nedanför, klicka sedan på ett bud i budsekvensen för att få dess mening samt det antal kort i alla färger som det visar.
För att mata in en ny budsekvens, klicka på knappen "töm".

Välj dina bud

Klicka på buden nedan för att skapa din sekvens:

1 Sang
1 Spader
1 Hjärter
1 Ruter
1 Klöver
2 Sang
2 Spader
2 Hjärter
2 Ruter
2 Klöver
3 Sang
3 Spader
3 Hjärter
3 Ruter
3 Klöver
4 Sang
4 Spader
4 Hjärter
4 Ruter
4 Klöver
5 Sang
5 Spader
5 Hjärter
5 Ruter
5 Klöver
6 Sang
6 Spader
6 Hjärter
6 Ruter
6 Klöver
7 Sang
7 Spader
7 Hjärter
7 Ruter
7 Klöver
Passe
Dubbelt
Redubbelt

Din sekvens

Klicka på valfritt bud för att få förklaringar:
V N Ö S

System

Givare

Zonförhållanden


Budets betydelse

Bud avgivet av
 
 Klöver


Ruter


Hjärter


Spader