Räkna ut poäng

Detta verktyg låter dig räkna ut poäng i enlighet med vilket kontrakt som spelades och hur många stick som togs.

Räkna poäng i bridge

De poäng man får beror på slutbudet, antalet vunna stick och vilken zon spelförarens sida är i.
Sedan tillkommer bonuspoäng för övertrick, delkontrakt, utgångar och slammar.
Använda denna bridge-kalkylator för att enkelt räkna ut din poäng.

Kontrakt

Stick


90 points


Hur för man protokoll i bridge?

Spela bridge

Spelet i bridge börjar när budgivningen är över och ett slutbud har bestämts av de fyra spelarna. En kortlek med 52 kort används. Varje spelare får 13 kort som kallas dennes "hand".

Ett parti bridge består av flera enheter som kallas "givar". En giv består av två moment: "budgivningen", som följs av "spelet av korten".

Ett bud är ett åtagande att vinna ett visst antal stick utöver sex, i en specificerad benämning (en trumffärg eller sang, utan trumf). Två villkor måste uppfyllas för att bud skall vinna över det föregående: antingen skall man åtaga sig att vinna fler stick, oavsett benämning, eller så skall det vara lika många stick, men i en högre benämning.


Kortens ordningsföljd

I varje färg är ordningsföljden uppifrån: Ess - Kung - Dam - Knekt - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2.

Färgerna rangordnas, med klöver lägst och sang (ingen trumffärg) högst. Nerifrån blir det: klöver, ruter, hjärter, spader, sang. Trumf är den färg som nämnts i slutbudet, om det inte är sang. Ett kort i trumffärgen vinner över vilket kort som helst i en annan färg, när du inte kan bekänna färg.

I bridge räknar du stick (upp till 13), inte poäng.

E K D Kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Vad är ett stick?

Spelarna spelar sina kort i turordning medurs och måste spela ett kort i den färg som spelades ut. Det högsta kortet i den utspelade färgen vinner sticket. Om en spelare saknar kort i den spelade färgen, får han "saka" (spela ett kort i en annan färg, som inte är trumf) eller "stjäla" (spela ett trumfkort).

Varje spelare spelar ett kort i turordning, så sticket består av fyra kort som ligger med bildsidan uppåt på bordet. Det högsta kortet vinner sticket, och den som vann sticket spelar ut i nästa stick.


Att förstå begreppet zonförhållanden

I sällskapsbridge kommer en sida in i "riskzonen" när de har spelat hem sin första utgång. Då är de mer känsliga för dubblade straffar. När din sida är i riskzonen, blir premierna för hemspelade kontrakt och kostnaderna för straffar högre. En sida som inte kommit in i riskzonen är i "ofarlig zon".

I tävlingsbridge varierar zonförhållandena från en giv till en annan beroende på givens nummer. Att zonförhållandena ändras är för att skapa olika situationer och göra spelet intressantare.

De olika zonförhållandena (ingen, alla, fördelaktigt, ofördelaktigt) roteras. När din sida är i riskzonen, heter det "röd zon". När ni är i ofarlig zon, kallas det "vit zon" (eller "grön zon").


Stickpoäng

Dessa poäng utdelas bara när ett kontrakt lyckas. Övertrick (extra stick) räknas separat.

Om spelföraren klarar sitt kontrakt, räknas hans vunna antal trick (stick över "boken", d.v.s. stick utöver 6) och multipliceras med faktorn för den valda trumffärgen. Poäng för bjudna och hemspelade trick räknas så här: 20 poäng för klöver och ruter, 30 poäng för hjärter och spader, 40 poäng för det sjunde sticket i sang och 30 poäng per varje följande trick.

Dessa poäng fördubblas om kontraktet är dubblat respektive fyrdubblas om kontraktet är redubblat.


Bonuspoäng i bridge

Det finns fyra olika sorter bonuspoäng i bridge: övertrick, delkontrakt, utgång och slam.


Övertrick

Du får en bonus om du vinner fler stick än du behövde för att spela hem ditt kontrakt. Övertrick kallas också "extra stick". De räknas inte in för utgångs- eller slambonus. De ger mer poäng om kontraktet är dubblat eller redubblat.


Delkontrakt

Du får en delkontraktsbonus om kontraktet gick hem och var under utgångsnivå, d.v.s. den bjudna trickpoängen var lägre än 100. En bonuspoäng på 50 poäng kallad "delkontraktsbonus" delas då ur.


Utgångar

En utgångsbonus utdelas om det bjudna kontraktet uppgår till minst 100 trickpoäng, det är då ett utgångskontrakt. En bonus på 300 respektive 500 poäng utdelas för utgång i ofarlig zon respektive riskzonen. Delkontraktsbonusen räknas inte med.


Slammar

Slambonus delas upp i två kategorier: lillslam och storslam. En lillslam är ett kontrakt på 6-tricksnivån, 12 stick totalt. En storslam är ett kontrakt som kräver att spelföraren vinner alla 13 sticken (7-tricksnivån).

Precis som utgångsbonusen, varierar slambonusen beroende på zonförhållandena men inte ifall kontraktet är dubblat eller redubblat. Slambonusen läggs till utgångsbonusen.

Bonusen för en lillslam är 500 poäng i ofarlig zon eller 750 i riskzonen.

Bonusen för en storslam är 1000 i ofarlig zon eller 1500 i riskzonen.


Dubblings och redubblingsprincipen

Detta är en faktor som väger tungt när man räknar ut poängen. Om kontraktet "spelats hem", fördubblas trickpoängen efter en dubbling eller fyrdubblas efter en redubbling.

Om kontraktet straffas, gör en dubbling eller en redubbling att vinsten för motspelarna ökar, så att straffarna blir betydligt dyrare för spelföraren.


Straffar och övertrick

Om spelföraren inte lyckas ta det antal stick han bjudit på en bridgegiv, går kontraktet "bet". I så fall poängförs straffarna på motståndarnas sida (de som straffade kontraktet). Straffpoängen beror på antalet straffar, spelförarens zon samt ifall kontraktet var dubblat eller redubblat.

Några spelare använder ett enklare och snabbare sätt att räkna poäng. Det är ett uträkningssystem som räknar bridgepoäng efter kontraktet och antalet stick.


Denna omfattande tabell visar poängen för straffar och övertrick.

Straffar /
Övertrick
Ofarlig zon Riskzon
Odubblat Dubblat Redubblat Odubblat Dubblat Redubblat
1 straff 50 100 200 100 200 400
2 straffar 100 300 600 200 500 1000
3 straffar 150 500 1000 300 800 1600
Varje extra straff
utöver 3 straffar
50 300 600 100 300 600
Övertrick 20 eller 30 100 200 20 eller 30 200 400