Kalkulator brydżowy

Narzędzie to pozwala obliczać punkty w brydżu w zależności od kontraktu i lew.

Kalkulator brydżowy

Zaliczone punkty zależą od kontraktu, ilości zdobytych lew oraz od tego czy strona rozgrywająca jest przed czy po partii.
Do tego dochodzą premie: za nadróbki, za częściówkę, za końcówkę albo za szlemika lub szlema.
Używaj tego kalkulatora brydżowego aby łatwo policzyć twoje punkty.

Kontrakt

Lewy


90 points


Jak prowadzić zapis w brydżu?

Graj w brydża

Gra w brydża może rozpocząć się w wyniku umowy zawartej między czterema graczami. Gracze rozdzielają między sobą 52 karty całej talii. Każdy gracz ma wówczas w rękach 13 kart. Zostaną one ułożone przez każdego gracza i utworzą to co nazywamy jego "ręką".

Partia brydżowa składa się z części które nazywamy "rozdaniami". Rozdanie brydżowe składa się z dwóch części: na początku mamy "fazę licytacji" po której następuje "faza rozgrywki".

W licytacji odzywką ważną jest odzywka wyższa od poprzedniej. Są dwa warunki do spełnienia aby odzywka była wyższa od innej. Musi zawierać więcej lew, niezależnie od koloru albo zawierać tę samą ilość lew, ale w kolorze silniejszym.


Kolejność i wartość kart

Dla każdego koloru kolejność kart układa się w sposób następujący: As - Król - Dama - Walet - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2.

Jeżeli idzie o kolory ich rosnąca kolejność jest następująca: Trefl - Karo - Kier - Pik - bez atu. Atu jest kolorem najważniejszym wybranym dla danego kontraktu. Karta tego koloru pozwala na wygranie lewy gdy się nie posiada/nie posiada już kart w danym kolorze.

W tej grze liczy się ilość lew (13 lew do podziału) a nie punkty.

A R D V 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Zasada lewy

Każdy uczestnik gra po kolei. Gracze mają obowiązek dokładania w kolorze zagranym. Najsilniejsza karta zdobywa lewę. W przypadku gdy gracz nie posiada karty w narzuconym kolorze, może "zrzucać" (to znaczy dodać kartę w innym kolorze) lub "przebić" (atutem) jeśli chce.

Każdy gracz, gdy jego kolej, dokłada kartę i tak składa się lewa złożona z 4 kart obecnych na stole. Zdobywa ją gracz który dokłada najstarszą z kart i ten zwyciężca musi zagrać jako pierwszy w następnej lewie.


Jak rozumieć pojęcie założenia po partii

Mówimy o kimś, że jest po partii gdy po wygraniu pierwszej części ryzykuje z tego powodu podwójne kary. Gdy jest się po partii, punkty wygrane lub przegrane są większe. W grze robrowej, o jednej stronie mówimy że jest "po partii" po tym jak wygrała partię, o przeciwnej stronie mówimy więc że jest "przed partią".

W brydżu kontraktowym, który jest współczesną formą brydża, założenia (po lub przed partią) dla każdej strony zmieniają się z rozdania na rozdanie w zależności od ich ilości. Różne założenia w efekcie różnicują sytuacje opozycji i zwiększają zainteresowanie grą.

W rozdaniach zmieniają się kolejno różne założenia (wszyscy przed partią, wszyscy po partii albo tylko jedna strona po partii). Kiedy jest się po partii mówimy że się jest czerwonym a jest się zielonym kiedy jest się przed partią.


Punkty za lewy

Chodzi tu jedynie o punkty otrzymane za lewy zadeklarowane w kontrakcie. Nadróbki natomiast są liczone osobno.

Jeżeli rozgrywający realizuje swój kontrakt, liczy się ilość lew uzyskanych (ponad szóstą lewę) i mnoży przez czynnik w zależności od koloru kontraktu. W ten sposób za każdą lewę zadeklarowaną i zrealizowaną liczy się 20 punktów za lewę jeśli kontrakt jest w Trefle lub Karo, 30 punktów za lewę jeśli kontrakt jest w Kierach lub Pikach. Ponadto liczy się 40 punktów za pierwszą lewę na Bez Atu i 30 punktów za lewy następne.

Punkty te są pomnożone przez 2 za kontrakty skontrowane i przez 4 za kontrakty zrekontrowane.


Premie w brydżu

Istnieją 4 rodzaje premii w brydżu: premia za nadróbki, premia za częściówkę, premia za dograną i premia za szlemika lub szlema.


Premie za nadróbki

Premie za nadróbki są uzyskane za lewy uzyskane ale nie zadeklarowane w kontrakcie. Nazywa się je "lewami lepiej" i dodawane są do zadeklarowanego kontraktu. Nie liczą się w premiach za dograną albo grę szlemową. Są powiększone w razie kontry lub rekontry.


Premie za częściówkę

Premie za częściówkę są uzyskane wtedy gdy zadeklarowany kontrakt jest niższy od dogranej, czyli mniej niż 100 punktów. Dodaje się wówczas automatycznie premię 50 punktów zwaną "premią za częściówkę".


Premie za dograną

Premie za dograną są przyznawane wtedy gdy wartość kontraktu osiąga lub przekracza 100 punktów, kontrakt wtedy jest uznawany za dograną. Jeżeli strona jest przed partią, otrzymuje premię za dograną 300 punktów; jeśli jest po partii, premia ta wynosi 500 punktów. Premia za dograną zastępuję premię za częściówkę i obie premie nie mogą kumulować się w żadnym razie.


Premie za gry szlemowe

Premie szlemowe dzielą się na dwa pojęcia: szlemik i szlem. Szlemikiem jest kontrakt na wysokości sześciu. Rozgrywający zobowiązuje się do wzięcia wszystkich lew poza jedną, czyli 12 lew. Szlem natomiast jest na wysokości siedmiu, czyli rozgrywający zobowiązuje się do wzięcia wszystkich lew co odpowiada faktycznie 13 lewom.

W taki sam sposób jak premia za dograną, premia szlemowa może zmieniać się w zależności od założeń strony ale nie przez ewentualne kontry i rekontry. Premia ta dodawana jest do premii za dograną.

Jeżeli chodzi o szlemika, gdy strona jest przed partią otrzymuje ona 500 punktów. Jeśli jest po partii otrzymuje 750 punktów.

Jeżeli zaś chodzi o szlema, gdy strona jest przed partią otrzymuje 1000 punktów a gdy jest po partii, 1500 punktów.


Zasada kontry i rekontry

Mówimy tu o czymś co bardzo ciężko waży na szali liczenia punktów. Chodzi o to że punkty za wygrane lewy gdy kontrakt jest "wygrany", są podwojone w razie kontry i pomnożone przez cztery w razie rekontry.

W przypadku gdy kontrakt jest przegrany, kontra i rekontra powiększają punkty zaliczone przez graczy grających w obronie, w sposób znaczący pogłębiając kary nałożone na rozgrywającego.


Lewy wpadkowe i nadróbki

Podczas gry w brydża, jeżeli rozgrywający nie ugra zadeklarowanej ilości lew, mówimy że kontrakt nie wyszedł. W razie wpadki, punkty kary są liczone dla obrony (strony która kontrakt położyła). Kary będą zależały od ilości brakujących lew, założeń dla rozgrywającego (przed partią czy po partii), ale również od tego czy kontrakt został skontrowany lub zrekontrowany.

Aby ułatwić liczenie punktów, niektórzy gracze posługują się łatwiejszym rozwiązaniem. Chodzi o kalkulator który pozwala obliczyć punkty brydżowe w zależności od kontraktu i wygranych lew.


Ta pełna tabela podsumowuje wartość lew wpadkowych i nadróbek.

Lewy wpadkowe /
Nadróbki
Przed partią Po partii
Bez kontry Z kontrą Z rekontrą Bez kontry Z kontrą Z rekontrą
Bez jednej 50 100 200 100 200 400
Bez dwóch 100 300 600 200 500 1000
Bez trzech 150 500 1000 300 800 1600
Każda lewa wpadkowa dodatkowa
poza 3-cią
50 300 600 100 300 600
Nadróbki 20 lub 30 100 200 20 lub 30 200 400