Briç skorları hesaplama

Bu araç briçte kontrat ve lövelere göre skorunuzu hesaplamaya yarar.

Briç'te puan sayma

Kontrat sonunda kazanılan puan, alınan löve sayısına ve oynayan tarafın zon durumuna bağlıdır.
Daha sonra fazla löveler, part skor, zon ve şlem bonusları uygulanır.
Bu briç hesap makinasını puanlarınızı kolayca saymak için kullanın.

Kontrat

Löve


90 points


Briçte skor nasıl tutulur?

Briç oyna

Briç'te kart oyunu deklarasyon aşaması dört oyuncunun katılımı ile tamamlandıktan sonra başlar. Oyuncular 52 karttan oluşun oyun kartı destesini kullanırlar. Her oyuncu "el" olarak adlandırılan 13 karta sahiptir.

Briç oyunu "el" olarak adlandıralan bir çok birimden oluşur. Bir el iki aşamadan oluşur: "deklarasyon aşaması" ve onu takip eden "elin oynanması".

Bir deklare belirtilen renk koz olması koşulu ile söylenen rakamdan 6 fazla löve almayı iddia etmektir. Bir deklarenin, bir öncekinden sonra yapılabilmesi için iki kural vardır: ya daha fazla löve almayı iddia etmeli ya da daha kuvvetli renkte aynı sayıda löve almayı iddia etmelidir.


Kart sırası ve değerleri

Her renk için kart sırası şu şekildedir : As-Rua(Papaz)-Dam(Kız)-Vale-10-9-8-7-3-2.

Renklere trefl en küçük sanzatü (kozsuz) en büyük olmak üzere değer verilir: trefl (sinek), karo, kör (kupa), pik (maça), sanzatü (kozsuz). Koz rengi sanzatü hariç en son deklarede belirtilen renktir. Oynanan renge verecek kartınız yoksa veya kalmadıysa koz renginde verilen kart oynanan renkteki tüm kartlardan daha yüksek değere sahiptir.

Briçte löveler (13'e kadar) sayılır, puanlar değil.

A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Löve nedir?

Oyuncular sıra ile ilk oynanan kartın renginde kart vermek zorundadır. En yüksek değerde kartı veren oyuncu löveyi kazanır. Eğer sırası geldiğinde oyuncunun elinde oynanan renkte kart yok ise "defos" yapabilir (yani başka bir renkte kart verebilir) veya isterse "çakabilir" (yani koz verebilir).

Her oyuncu sıra ile bir kart verir böylece löve masaya yüzü açık olarak konan dört karttan oluşur. En yüksek kart löveyi kazanır ve kazanan oyuncu bir sonraki löve için ilk kartı oynar.


Zon durumunun mantığını anlamak

Rober briçde bir taraf eğer bir oyun gerçekleştirdiyse "zonda" kabul edilir ve bu nedenle cezalar iki katına çıkar. Zondayken ödüller ve cezalar daha yüksektir. Diğer taraf ise "zonsuzdur".

Briçin modern varyantı olan Konrakt Briç de ise, tarafların zon durumu el numarasına bağlı olarak elden ele değişir. Zon durumunun amacı rekabeti çeşitlendirmek ve oyunu daha ilginç hale getirmektir.

Zon durumunun farklı kombinasyonları (herkes zonda, herkes zonsuz, biz zonda ve onlar zonda) dönerek değişir. Siz zondayken "kırmızıdasın" denir. Zonsuz iken "beyazdasın" denir.


Löve puanları

Bu puanlar başarı ile tamamlanmış kontratlar için geçerlidir. Fazla löveler ayrıca hesaplanır.

Eğer deklaran oyunu gerçekleştirdi ise, alınan löveler (söylenen seviyeden 6 fazla) sayılır ve koz renginin değeri ile çarpılır. Alınan her löve için puanlar şu şekildedir: trefl ve karoda 20 puan, kör ve pikte 30 puan, sanzatüde 7. löve 40 puan ve 7. löveden sonraki her löve 30 puandır.

Eğer kontrat konturlu veya sürkonturlu ise sırası ile iki veya dört ile çarpılır.


Briçte ödül puanları

Briç de 4 tipte ödül vardır: fazla löve ödülü, part-skor ödülü, zon bağlama ödülü ve şlem ödülü.


Fazla löve ödülü

Kontratı gerçekleştirmek için gerekli olan löveden daha fazla löve alınması durumunda kazanılır. Fazla löveler aynı zamanda "ekstra löve" olarak da adlandırılır. Zon bağlama veya şlem ödüllerinde dikkate alınmazlar. Kontrat konturlu veya sürkonturlu oynanıyorsa önem taşırlar.


Part-skor ödülleri

Gerçekleştirilmesi gereken kontrat zon bağlama seviyesinin altında ise, yani löve puanı toplamı 100'den az ise, part-skor ödülü kazanılır. 50 puanlık bu ödül "part-skor ödülü" olarak adlandırılır ve otomatik olarak kazanılır.


Zon bağlama ödülü

Zon bağlama ödülü oynanan kontratın löve puanı toplamı 100 veya daha fazla ise zon bağlama ödülü kazanılır ve zon bağlandığı varsayılır. Zonsuz veya zonda olma durumuna göre sırası ile 300 puan ve 500 puan zonda veya zonsuz olan tarafa verilir. Zon bağlama ödülü part-skor ödülünü geçersiz hale getirir. Ödüller toplanarak gitmez.


Şlem ödlülleri

Şlem ödülleri iki kategoriye ayrılır: küçük şlem veya büyük(grand) şlem. Küçük şlem deklaranın altı seviyesinde veya toplam 12 löve alması gereken bir kontraı yapması ile kazanılır. Büyük (grand) şlem ise deklaranın tüm 13 löveyi (7 seviyesi) almasını gerektiren kontratlardır.

Zon bağlama ödülünde olduğu gibi şlem ödülleri de kontratın konturlu veya kontursuz olmasını dikkate almadan oynayan tarafın durumuna göre değişiklik gösterir. Bu ödül zon bağlama ödülüne eklenir.

Küçük şlem ödülü zonsuz iken 500 puan, zonda iken 750 puandır.

Büyük (Grand) şlem zonsuz iken 1000 puan, zonda iken ise 1500 puandır.


Kontu ve sürkontur prensipleri

Burada puan hesaplanmasında ağırlık çarpanını inceliyoruz. Oynanan kontrat "başarılı" ise ve konturlu veya sürkonturlu oynanmış ise kazanılan löveler sırası ile iki veya dört ile çarpılır.

Eğer oynanan kontrat başarılı olamamış ise, kontur veya sürkontur defansın yapan tarafın alacağı puanı artırarak deklaran için cezanın ciddi bir şekilde artışına neden olur.


Eksik ve fazla löveler

Briç oyununda, deklaran taahhüt ettiği sayıda löve almayı başaramazsa "battı" denir. Bu durumda, ceza puanları rakibin (kontratı batıran taraf) hanesine artı puan olarak yazılır. Cezalar eksik löve sayısına, deklaranın zon durumuna ve kontratın konturlu veya sürkonturlu oynanma durumuna hesaplanır.

Bazı oyuncular skorları hesaplamak için daha kolay ve kısa yollar kullanıyor. Oynanan kontarata ve alınan löveye göre briç puanlarını hesaplayan bir skorlama sistemidir.


Aşağıdaki detaylı lista az veya fazla alınan lövelerin değerini gösteriyor.

Az Alınan Löve (Batış) /
Fazla Löve
Zonsuz Zonda
Kontursuz Konturlu Sürkonturlu Kontursuz Konturlu Sürkonturlu
1 batış 50 100 200 100 200 400
2 batış 100 300 600 200 500 1000
3 batış 150 500 1000 300 800 1600
3'den fazla
her batış için
50 300 600 100 300 600
Fazla Löveler 20 veya 30 100 200 20 veya 30 200 400