Beregning af bridge score

Dette værktøj giver dig mulighed for at tælles points i henhold til kontrakten og antal stik.

At tælle points i bridge

Det afhænger af kontrakten, antallet af stik og spilførers zonestilling hvor mange point, der scores på kontrakten.
Derefter lægges bonusser for overstik, delkontrakter, udgang og slemmer til.
Brug denne bridgelommeregner til nemt at tælle dine point.

Kontrakt

Stik


90 points


Hvordan udregner man scoren i bridge?

Spil bridge

Et bridgespil starter, når meldefasen slutter og en slutkontrakt er fastslået mellem de fire spillere. Spillerne bruger et spil med 52 spillekort. Hver spiller holder 13 kort som kaldes "hånden".

Et bridgespil består af flere enheder kaldet "spil". Et spil består af to faser: "meldefasen" efterfulgt af "spilføringen".

En melding er et væddemål til at take et specifikt antal stik over seks stik i den specifikke kulør. To vilkår skal være opfyldt for at en melding kan besejre en anden: enten er meldingen et væddemål om at tage flere stik uafhængigt af kuløren, ellers er meldingen et væddemål om at tage det samme antal stik men i en stærkere kulør.


Kortrækkefølge og værdi

Her er kortrækkefølgen for hver kulør: Es - Konge - Dame - Bonde - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2.

Kulørerne er tildelt en bestemt værdi med klør som den laveste og uden trumf som den højeste: klør, ruder, hjerter, spar, uden trums. Trumffarven er den kulør som er nævnt i slutmeldingen bortset fra uden trumf. Et kort af trumffarven er en vinder over et hvilket som helst kort af en simpel kulør, når du ikke længere kan bekende kulør.

I bridge tæller du stik (op til 13), ikke point.

E K D B 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Hvad er et stik?

Spillerne spiller i tur og er forpligtet til at spille et kort af samme kulør, som der er spillet ud. Det højeste kort i den spillede kulør vinder stikket. Hvis en spiller ikke har flere kort i den spillede kulør, kan han "kaste af" (dvs. spille et kort af en anden kulør) eller "trumfe" (dvs. bruge en trumf) hvis han har lyst.

Hver spiller spiller et kort i tur, så stikket består af fire kort placeret med billedsiden opad på bordet. Det højeste kort vinder stikket og vinderen af stikket spiller først i det næste stik.


At forstå begrebet zonestilling

I rubberbridge kommer en side i "zonen" når siden allerede har vundet et spil og kan dermed blive dobbelt straffet. Når du er i zonen, er præmier og straffe meget højere. Den anden side er "udenfor zonen".

I kontraktbridge, som er den moderne variation af bridge, varierer zonestillingen af hver side fra et spil til et andet baseret på antallet af spil. Zonestillingen sigter mod at variere modsættende situationer og gøre spillet mere interessant.

De forskellige kombinationer af zonestillingen (ingen, alle, ugunstig, gunstig) roterer. Når du er i zonen, siges du af være "rød". Når du er udenfor zonen, siges du af være "hvid".


Stikpoint

Disse point er kun tildelt for stikkene taget i en succesfuld kontrakt. Overstik tælles separat.

Hvis spilfører vinder sin kontrakt, tælles antallet af stik (over stik 6) og ganges med kontraktens kulørfaktor. Point for hvert stik krævet og taget scores således: 20 point i klør og ruder, 30 point i hjerter og spar, 40 point for stik 7 uden trumf og 30 point per stik over stik 7.

Disse point er ganget med to eller firdoblet henholdsvis, hvis kontrakten er blevet dubleret eller redubleret.


Bonusser i bridge

Der er 4 slags præmier i bridge: overstik bonus, delscore bonus, udgang bonus og slem bonus.


Overstik bonus

Du får en bonus for overstik ved at take flere stik en dem, der er krævet for at vinde kontrakten. Overstik kaldes også "ekstra stik". Disse tælles ikke med, når udgangs- og slembonusserne skal udregnes. De giver præmieværdier, hvis kontrakten er blevet dubleret eller redubleret.


Delscore bonus

Du får en delscore bonus, når den krævede kontrakt er under udgangsniveauet, dvs. et stik score mindre end 100 point. En bonus af 50 point kaldet "delscore bonus" bliver så automatisk tildelt.


Udgangsbonus

En udgangsbonus er tildelt, når den krævede kontrakt har nået eller oversteget 100 point, her bliver kontrakten betragtet, som udgang. Bonusser af 300 og 500 point gives henholdsvis til sider udenfor zonen og i zonen. Udgangsbonussen erstatter delscore bonussen. Disse præmier kan ikke blive samlet.


Slembonus

Slembonusser er inddelt i to kategorier: lilleslem og storeslem. En lilleslem er en kontrakt, der kræver, at spilfører tager 12 stik i alt. En storeslem er en kontrakt, der kræver, at spilfører tager alle 13 stik (7. level).

Ligesom i tilfældet med udgangsbonussen, kan slembonussen varierer afhængigt af zonestillingen men ikke afhængigt af hvorvidt kontrakten er dubleret eller redubleret. Denne bonus bliver tilføjet til udgangsbonussen.

Bonussen for en lilleslem er 500 point udenfor zonen og 750 point i zonen.

Bonussen for en storeslem er 1000 point udenfor zonen og 1500 point i zonen.


Dublet og redublet princippet

Her taler vi om en faktor, som vejer meget, når der tælles point. Når kontrakten er "succesfuld", ganges vundne stik point med to eller fire i henhold til, hvorvidt kontrakten er blevet dubleret eller redubleret.

Hvis kontrakten ikke er opfyldt, forhøjer en dublet eller en redublet antallet af point scoret af modspillerne, hvilket gør straffen signifikant højere for spilfører.


Beter og overstik

I et bridgespil, hvis spilfører ikke er i stand til at tage det aftalte antal af stik, "mislykkes" kontrakten. I så fald scores strafpointene over linjen på modstandernes side (den side der besejrede kontrakten). Straffen afhænger af antallet af manglende stik, spilførers zonestilling men også hvorvidt kontrakten er blevet dubleret eller redubleret.

Nogle spillere bruger en nemmere og hurtigere måde til at udregne point. Det er et scoresystem, som tæller bridgepoint afhængigt af kontrakten og antallet af stik.


Denne brugte tabel lister værdierne af beter og overstik.

Beter /
Overstik
Udenfor zonen I zonen
Udubleret Dubleret Redubleret Udubleret Dubleret Redubleret
1 bet 50 100 200 100 200 400
2 beter 100 300 600 200 500 1000
3 beter 150 500 1000 300 800 1600
Hver ekstra bet
over 3 beter
50 300 600 100 300 600
Overstik 20 eller 30 100 200 20 eller 30 200 400