Regn ut scoren

Verktøyet tillater deg å telle poeng i bridge i henhold til kontrakten og stikkene.

Telle poeng i bridge

Poengene som scores avhenger av kontrakten, antall stikk og om makkerparet er i sonen.
I tillegg kommer evt bonus for overstikk, delkontrakt, utgang og slem.
Bruk denne bridge kalkulatoren for å enkelt beregne poeng.

Kontrakt

Stikk


90 points


Hvordan kalkulere score i bridge?

Spill bridge

Et bridge spill begynner når budrunden er over og en endelig kontrakt er fastsatt mellom de 4 spillerne. Spillerne bruker en kortstokk med 52 kort, hvor hver spiller får tildelt 13 kort som kalles "hånden".

Et bridge spill består normalt av flere runder av enkeltspill som hver for seg omtales som "spill". Et spill deles inn i to faser: "budrunden" etterfulgt av "spilleføringen".

En melding er en påstand om at man tror man kan ta et gitt antall stikk som er høyere enn 6, og etter en spesiell rangering av de 4 fargene. To krav må oppfylles for at en melding skal overgå en annen melding: enten byr du et høyere antall stikk, uavhengig av farge, eller du melder et antall stikk med en farge som rangerer høyere enn den forutgående meldingen.


Rangering av kortene

Kortene rangeres som følger for hver farge: Ess - Konge - Dame - Knekt - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2.

Fargene rangeres innbyrdes med kløver som laveste farge og grand (no trump, NT) som høyeste, i følgende stigende rekkefølge: kløver, ruter, hjerter, spar, grand. Trumf fargen er den som angis i den siste meldingen, gitt at meldingen ikke er grand. Et hvilket som helst trumf kort slår alle andre rangerende kort i alle øvrige farger, gitt at du ikke lenger kan følge på med den fargen som spilles.

I bridge teller du stikk (opp til 13), og ikke poeng.

A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Hva er et stikk?

Spillerne følger på i spillet og er forpliktet til å følge den fargen som spilles (hvis de har). Det høyeste kortet i fargen som ble spilt vinner stikket. Hvis en spiller ikke lenger har fargen som spilles, kan spilleren "sake et kort" (dvs legge på et kort i en annen farge) eller "trumfe" (dvs bruke et trumf kort) hvis ønskelig.

Hver spiller legger på etter tur slik at hvert stikk består av 4 kort med billedsiden opp på bordet. Det høyeste kortet i fargen vinner stikket og vinneren av stikket er den som legger ut det første kortet i påfølgende stikk.


Å forstå begrepet soneforhold

I såkalt rubber bridge, kommer et makkerpar "i sonen" når det melder og vinner en utgangskontrakt og kan derfor få dobbel straff. Når du er i sonen, er bonuser og straff når du går bet høyere. Motparten er da "utenfor sonen".

I turneringsbridge, som er den moderne varianten av bridge, varierer soneforholdene for parene fra spill til spill basert på antall spill som inngår i turneringen. Soneforholdene er laget for å gi litt variasjon i spillet sett fra motstandernes ståsted, samt gjøre spillet mer interessent.

De ulike kombinasjonene av soneforhold (alle utenfor sonen, alle i sonen, ugunstig sone og gunstig sone) roterer. Det å være i sonen omtales ofte som at du er "rød", mens utenfor sonen omtales "grønn".


Trekk poeng

Trekkpoeng tildeles avhengig av antall stikk for vunnete kontrakter. Eventuelle overstikk kommer i tillegg.

Hvis spillerfører vinner kontrakten, vil antallet trekk som vinnes (dvs det faktiske antall stikk som vinnes ut over 6 stikk) bli telt opp og multiplisert med en faktor for den aktuelle fargen (evt grand). Poeng for hvert trekk for vunnet kontrakt er som følger: 20 poeng i kløver og ruter, 30 poeng i hjerter og spar, 40 poeng for stikk 7 i en grand kontrakt og 30 poeng for alle påfølgende antall antall stikk.

Disse poengene dobles eller firedobles hvis kontrakten hhv dobles eller redobles.


Bonuser i bridge

Det finnes 4 måter å score ekstra poeng på i bridge: overstikk bonus, delkontrakt bonus, utgangs bonus og slem bonus.


Tillegg for overstikk

Du får ekstra score for antall overstikk som vinnes ut over meldt kontrakt. Overstikk omtales også "ekstrastikk". De tas ikke hensyn til når man skal fastsettes bonus for utgang og/eller slem. Scoren for antall overstikk blir høyere dersom kontrakten er doblet eller redoblet.


Bonus for vunnet delkontrakt

Du får en bonus for delkontrakt dersom den meldte kontrakten ikke er høy nok til å gi utgangsbonus, dvs. når kontraktens trekkverdi er lavere enn 100 poeng. En bonus på 50 poeng kalt "delkontrakt bonus" tildeles da automatisk.


Bonus for utgang

Utgangsbonus tildeles når den (meldte) trekkverdien for kontrakten når eller overstiger 100 poeng, og kontrakten er da en såkalt utgangskontrakt. Bonus for meldt og vunnet utgang er 300 utenfor sonen og 500 i sonen. Utgangsbonusen erstatter delkontrakt bonusen, dvs du får ikke de 50 poengene i tillegg til utgangsbonusen.


Slem bonus

Slem bonus deles inn i to kategorier: lilleslem og storeslem. Lilleslem er en kontrakt hvor spillefører har meldt på 6-trinnet (6 trekk) og skal ha 12 stikk. En storeslem kontrakt innebærer 13 stikk, tilsvarende en melding på 7-trinnet.

På samme måten som utgangsbonusen, vil bonusen for slem også være avhengig av soneforhold, men ikke være påvirket av om kontrakten er doblet eller redoblet. Slem bonusen kommer i tillegg til bonusen for vunnet utgang.

Bonusen for lilleslem utgjør 500 poeng utenfor sonen og 750 poeng hvis du er i sonen.

Bonusen for storeslem utgjør 1000 poeng utenfor sonen og 1500 i sonen.


Prinsipper ved dobling og redobling

Vi snakker her om noe som gir store utslag ved kalkulering av poeng. Hvis kontrakten "vinnes", vil antall trekkpoeng multipliseres med 2 hvis doblet og med 4 hvis redoblet.

Hvis kontrakten ikke vinnes, vil en dobling eller en redobling medføre at motstanderne får vesentlig mer poeng, noe som gjør at straffen blir betydelig høyere for det spilleførende paret.


Beter og overstikk

I et bridge spill, hvor spillefører ikke oppnår det nødvendige antall stikk, "ryker" kontrakten. I slike tilfeller vil motparten få poengene (dvs paret som spilte motspill). Straffen/poengene som scores avhenger av antall beter (manglende stikk), om det spillefører (makkerparet) var i sonen, men også om kontrakten var doblet eller redoblet.

Noen spillerer bruker en enklere og raskere måte å kalkulere poeng på. Det er et scoringssystem som teller bridge poeng iht kontrakt og antall stikk.


Denne utfyllende listen nedenfor er en oversikt over poeng og score ved beter og overstikk.

Beter /
Overstikk
Utenfor Sonen I Sonen
Udoblet Doblet Redoblet Udoblet Doblet Redoblet
1 bet 50 100 200 100 200 400
2 bet 100 300 600 200 500 1000
3 bet 150 500 1000 300 800 1600
Hver ekstra bet
fra og med bet 4
50 300 600 100 300 600
Overstikk 20 eller 30 100 200 20 eller 30 200 400