Ofte stilte spørsmål

Velg et spørsmål per emne
i de fiolette boksene.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan Funbridge virker

Konvensjoner

Hvorfor er det viktig at du angir dine konvensjoner? Og hvordan gjøres dette?

På Funbridge spiller du alltid Syd og din makker i Nord og motspillerne (Øst/Vest) er alle assosierte spillmaskiner.
For å sikre en felles forståelse mellom deg og din makker i Nord har du muligheten til å angi dine melde- og avkast konvensjoner.
Dette gjøres ved å gå til Innstillinger > Avkast konvensjoner eller Meldekonvensjoner > Forandre på mitt system.

Hva er avkast konvensjoner?

Ved å angi avkast konvensjonene dine kan du bestemme hvordan din makker i Nord evt skal lese dine påspill av kort.
Vi har laget 2 ulike avkast profiler for deg:

 • Ingen betydning: Nord vil ikke tolke avkastene dine på noen spesiell måte.
 • Klassisk:
  • Utspill: 4. høyeste mot NT og norske fordelingsutspill/-avkast.
  • Styrkekast: høyt kort.
Øst/Vest spiller klassiske avkast konvensjoner (norsk fordeling, 4. høyeste mot NT, og lavt kort som styrke).

Hva er meldekonvensjoner?

Ved å angi dine meldekonvensjoner kan du bestemme hvilket system du og din partner i Nord skal bruke.

Ulike konvensjoner som er tilgjengelige:
 • 2/1 ("2 over 1")
 • SAYC
 • 5-korts major
 • ACOL
 • Polsk kløver
 • Nordisk
 • NBB Standaard Hoog
 • Forum D
Du kan angi de ulike systemene iht ditt nivå. Jo høyere nivå, jo flere konvensjoner og mer komplisert blir det:
 • På Begynner nivå vil du normalt spille Stayman og overføringer (etter NT åpninger) og Blackwood.
 • På viderekomne nivå, vil du supplere med Roudi, 3. og 4. farge krav, Drury, Splinter, 2NT med tilpass, to-setere, etc.
 • På konkurranse nivå vil du spille med et bredt spekter av de nyeste konvensjonene som benyttes av eksperter.
Vennligst merk at systemet som brukes av Øst/Vest ikke forandrer seg, dvs. de spiller alltid 5-korts major åpninger og på et viderekomne nivå.

Hva er fri meldingsprofil?

Fri meldingsprofil gjør at du selv kan velge hvilke konvensjoner du ønsker å benytte. Dog vær klar over at denne profilen er ment å skulle brukes av de mest erfarne spillerne og vil normalt også gjøre at farten på spillmaskinen går litt ned.