Ofte stilte spørsmål

Velg et spørsmål per emne
i de fiolette boksene.

Ofte stilte spørsmål

Turneringer

Sluttresultatet

Ved avslutninga hver hånd kommer du til resultatvinduet hvor du finner forskjellig informasjon om hånda du akkurat har spilt:

- Spillnummeret (fx 2/20), kontrakten du eller dine motspillere har spilt (fx Vest spilte 3NT) og spillresultatet (fx 10 stikk).

- Din score på spillet og i den pågående turnering:

  • I % eller IMP avhengig av valgt spillmåte
  • Din rangering (fx 3/12)

- Kontrakten som ble mest spilt av andre spillere i samme spill.

- En "Se alle spillerne" knapp gir deg muligheten til å vise rangering blant deltakere,kontrakt eller venner.

- Analyse av ditt spill: prosenten av spillere som tok fler stikk enn deg, i tillegg til prosenten spillere som tok færre stikk enn deg i den samme fargekontrakten vises.

Eksempel:
Blant de 15 spillerne som også spilte med hjerter som trumf:

  • Tok ingen spillere fler stikk enn deg
  • 50% færre stikk enn deg

- Maximal N/S kontrakt: den maksimale kontrakten viser den høyeste kontrakten du kan klare uten at Øst/Vest kan hindre deg fra å klare den.
Vennligst legg merke til ar denne maksimale kontrakt er teoretisk fordi det betyr at motstanderne alltid finner beste utspill og spiller det beste motspill.
Det er derfor mulig å klare bedre kontrakter i virkeligheten. Det bare betyr at motstanderne kunne ha hindret deg fra å klare det dersom de hadde spilt perfekt.
Legg også merke til at disse kontraktene bare kan klares av Nord/Sør og noen ganger vil ikke Øst/Vest la deg spille fordi de kan spille en høyere kontrakt sjøl.

Eksempel:
I dette spillet kunne du ha klart en 5Kl kontrakt uten at Øst/Vest kunne hindre deg i det.

- Analysen av dine bud:  spillmotoren analyserer budene gitt i begynnelsen av spillet og viser dine feil.

Eksempel: 
Vennligst legg merke til at ditt 3S bud viser en hånd med 13 poeng, mens du hadde 16.