Ofte stilte spørsmål

Velg et spørsmål per emne
i de fiolette boksene.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan Funbridge virker

Poeng

På Funbridgeer du rangert etter spill hvor MPberegning brukes (uttrykt som en %) eller IMPberegning (uttrykt i poeng), avhengig av type turnering:
- I serieturneringer: MP beregning
- I treningsturneringer: IMP beregning
- I dagens turneringer: IMP eller MP beregning

MP beregning er for turneringer der et stort antall spillere spiller samme spill og målet er å score bedre enn andre spillere.
IMP beregning er heller brukt for lagturneringer hvor målet er å oppnå den høyeste mulige margin, sammenlignet med andre spillere.

Advarsel! Bare spilte spill er regnet med i rangeringen. Alle spillere kan bli tatt med i den generelle turneringsrangeringen med sitt midlertidige gjennomsnitt, sjøl om de ikke har fullført turneringen.
Så snart en turnering er stengt:
- Regner vi 25% for ikke spilte spill i turneringer med MPrangering.
- Regner vi -6 IMPs forikke spilte spill i turneringer med IMPrangering.

Eksempel på hvordan MPscoring beregnes
For hvert spill får du et resultat mellom 0 og 100%.
0% betyr at du er den eneste spilleren som har fått det dårligste resultatet.
50% betyr at det er akkurat like mange spillere som har scoret bedre enn deg, som det er spillere som har score dårligere.
100% betyr at du er den eneste spilleren som har oppnådd den høyeste scoren.

Hvordan denne prosenten er beregnet:
Vi bestemmer en maksimalscore lik antallet deltakere i turneringen -1.
Vi gir denne scoren til den beste spilleren, og deretter -1 til neste spiller og så videre til den siste spilleren.
Dersom det skulle bli uavgjort vil spillernes poeng legges sammen og deles på antallet uavgjort. Denne summen vil da gis hver spiller.
Nå trengs det bare å gjøre det om til %, dvs poeng er ganget med 100 og delt på det maksimale antall poeng.

Eksempel på turneringsresultat med 9 spillere:
Resultatene er: 1 x 650, 4 x 620, 2 x 170, 1 x 140 and 1 x 110.
Poengene som er oppnådd er:
8 poeng for 650, som vil gi følgende resultat: 8 x 100 ÷ 8 = 100%
(7+6+5+4)/4,dvs 5.5 poeng for 620, som vil gi følgende resultat: 5.5 x 100 ÷ 8 = 68.75%
(3+2)/2, dvs 2.5 poeng for 170, som vil gi følgende resultat: 2.5 x 100 ÷ 8 = 31.25%
1 poeng for 140, som vil gi følgende resultat: 1 x 100 ÷ 8 = 12.5%
0 poeng for 110, som vil gi følgende resultat: 0 x 100 ÷ 8 = 0%

Eksempel på hvordan IMPscoring er beregnet
Du spiller 3NT med 9 toppstikk (allerede oppnådd):
I turnering med MPscoring trenger du ta et ekstra stikk (noen ganger med risiko for å tape kontrakten) mens du med IMPscoring, vil spillere være fornøyd med 9 stikk dersom det er den minste risiko for å tape kontrakten ved å forsøke å ta et ekstra stikk.

IMPberegning gjøres ved hjelp av en konverteringstabell som viser likeverdigheten av hver scoringsforskjell i IMP.
For eksempel:
Din motstander spiller 3NT uten overstikk: +600 pts.
Ved å klare 3NT +1 (+630 pts), vil poengforskjellen være 30 poeng, dvs at du vinner 1 IMP.
Men derimot om du taper kontrakten, vil din score være -100 poeng og forskjellen vil derfor være 700 poeng, og du vil tape 12 IMP.

Konverteringstabell for IMPscoring:
IMP Poengforskjell
0
0 - 10
1
20 - 40
2
50 - 80
3
90 - 120
4
130 - 160
5
170 - 210
6
220 - 260
7
270 - 310
8
320 - 360
9
370 - 420
10
430 - 490
11
500 - 590
12
600 - 740
13
750 - 890
14
900 - 1090
15
1100 - 1290
16
1300 - 1490
17
1500 - 1740
18
1750 - 1990
19
2000 - 2240
20
2250 - 2490
21
2500 - 2990
22
3000 - 3490
23
3500 - 3990
24
4000 og mer

Den forrige tabellen brukes når man sammenligner 2 lag med hverandre. For eksempel, er en 30 poengs forskjell på ett spill verdt 1 IMP.
Men, når sammenligningen er hundrevis as spillere på Funbridge, er hvert resultat sammenlignet med gjennomsnittsscoringen på spillet. Derfor kan IMPscoren til noen spillere som ikke har samme score, være lik. For eksempel:
En turnering hvor gjennomsnittsscoren for et spill er 205.
Spiller X: en score på 630 resulterer i en 425 (630-205) poengforskjell.
Spiller Y: en score på 660 resulterer i en 455 (660-205) poengforskjell.
Begge poengforskjeller,dvs 425 og 455, kommer i samme område : 420 -> 490 = 10 IMPs.

Vennligst legg merke til at denne beregningsmetoden også brukes av det Franske Bridgeforbundet, det Norske Bridgeforbundet og Verdens Bridgeforbund (WBF).