FAQ

Vælg et tema
i de lilla felter.

FAQ

Sådan fungerer Funbridge

Resultater

På Funbridge placeres du i henhold til spillene, enten med parturneringsberegning (i %) eller IMP-beregning (i point) afhængigt af turneringstypen:
- Ved ligaturneringer: parturneringsberegning
- Ved træningsturneringer: IMP-beregning
- Ved dagens turneringer: valg mellem IMP-beregning og parturneringsberegning

Parturneringsberegning bruges i turneringer, hvor et stort antal spillere spiller de samme spil, og hvor målet er at opnå en bedre score end de andre spillere.
IMP-beregningen anvendes mest i holdturneringer, hvor målet er at opnå den størst mulige forskel i forhold til de andre spillere.

Obs! Kun de afsluttede spil tæller med i klassementet. Alle spillere kan komme med i det generelle klassement for turneringen med deres foreløbige gennemsnit, også selvom de ikke har fuldført turneringen.
Når en turnering er slut:
- Vi medregner 25 % af de uafsluttede spil ved parturneringsberegning.
- Vi medregner -6 IMP af de uafsluttede spil ved IMP-beregning.

Eksempel på parturneringsberegning
For hvert spil opnår du en score på mellem 0 og 100 %.
0 % betyder, at du er den eneste, der har opnået det dårligste resultat.
50 % betyder, at der er lige mange spillere, der har fået et bedre resultat end dig som spillere, der har fået et mindre godt resultat.
100 % betyder, at du var den eneste, som fik den højeste score.

Nærmere oplysninger om denne beregning:
Man vælger en maksimal score, der er lig med antallet af turneringens deltagere - 1.
Denne score tildeles den bedste spiller, et point mindre til den næste spiller, og så videre til den sidste.
Hvis flere spillere står lige, lægges deres point sammen og divideres med det antal spillere, der står lige, og hver spiller får det antal point.
Herefter skal pointtallet omregnes til %: pointene ganges med 100 og deles med antal maksimumpoint.

Eksempel på et resultat af en turnering med 9 deltagere:
Resultaterne er: 1 gang 650, 4 gange 620, 2 gange 170, 1 gang 140 og 1 gang 110.
Der opnås følgende point:
8 point for 650, hvilket giver: 8*100/8 = 100%
(7+6+5+4):4 = 5,5 point for 620, hvilket giver: 5,5*100/8 = 68,75%
(3+2):2 = 2,5 point for 170, hvilket giver: 2,5*100/8 = 31,25%
1 point for 140, hvilket giver: 1*100/8 = 12,5%
0 point for 110, hvilket giver: 0*100/8 = 0%

Eksempel på beregning af en score med IMP
Du spiller 3NT med 9 åbningsstik (allerede vundet):
i parturneringer skal man forsøge at få et ekstra stik (undertiden med risiko for ikke at vinde kontrakten), mens man med IMP-beregning nøjes med de 9 stik, hvis der er den mindste risiko for ikke at vinde kontrakten, når man forsøger at få det ekstra stik.

Beregning af en score med IMP er baseret på en omregningstabel, der for hver scoreforskel viser de tilsvarende IMP-point.
For eksempel:
Din modspiller vinder med 3NT lige: + 600 point.
Med 3NT +1 (+ 630 point) opnår du en forskel på 30 point og vinder således 1 IMP.
Hvis du derimod ikke vinder kontrakten, bliver din score - 100 point, og forskellen bliver 700 point, og du taber 12 IMP.

Omregningstabel score / IMP:
IMP Pointforskel
0
0 - 10
1
20 - 40
2
50 - 80
3
90 - 120
4
130 - 160
5
170 - 210
6
220 - 260
7
270 - 310
8
320 - 360
9
370 - 420
10
430 - 490
11
500 - 590
12
600 - 740
13
750 - 890
14
900 - 1090
15
1100 - 1290
16
1300 - 1490
17
1500 - 1740
18
1750 - 1990
19
2000 - 2240
20
2250 - 2490
21
2500 - 2990
22
3000 - 3490
23
3500 - 3990
24
4000 og flere

Ovenstående tabel anvendes, som den er, når man sammenligner 2 hold, og en forskel på fx 30 point for et spil er derfor lig med 1 IMP.
Men når sammenligningen foretages på hundredvis af spillere som på Funbridge, sammenlignes hvert enkelt resultat med gennemsnitsscoren for spillet. Derfor kan en score med IMP-beregning være ens for flere spillere, som ikke har den samme score, for eksempel:
En turnering med en gennemsnitsscore for spillet: 205
Spiller X: score 630 giver en forskel på 425 (630-205)
Spiller Y: score 660 giver en forskel på 455 (660-205)
De 2 forskelle på 425 og 455 ligger inden for samme interval: 420 -> 490 = 10 IMP

Bemærk, at denne beregning også bruges af Fédération Française de Bridge og World Bridge Federation (WBF).