FAQ

Vælg et tema
i de lilla felter.

FAQ

Sådan fungerer Funbridge

Gennemsnitlige præstation

Hvad er den gennemsnitlige præstation?

En spillers gennemsnitlige præstation er repræsenteret ved tre værdier: procent (MP-turneringer), IMP-score (IMP-turneringer) og generel præstation (præstation, som tager alle spil med i betragtning ved at omregne de spil, der er scoret med IMP, til %). De afspejler spillerens niveau.

For eksempel: 53 %/+1 IMP/55 %. Det betyder, at spilleren i gennemsnit scorer 53 % i MP-turneringer og +1 IMP pr. spil i IMP-turneringer, hvilket er et generelt gennemsnit på 55 %.

Her er det vigtigt at bemærke, at udregningen af din gennemsnitlige præstation også afhænger af andre turneringsdeltageres præstation. For yderligere information bedes du læse afsnittet "Hvordan er den gennemsnitlige præstation udregnet?" (Se GPT, som står for "Gennemsnitlig Præstation i Turneringen").

Hvor kan jeg finde andre spilleres gennemsnitlige præstation og min egen?

Den gennemsnitlige præstation kan findes på din profil og på enhver anden spillers profil (klik på en spillers brugernavn hvor som helst i appen for at få adgang til den).

Hvordan er den gennemsnitlige præstation udregnet?

En spillers gennemsnitlige præstation er udregnet baseret på:
  • Spillene spillet i de følgende turneringer: træningsspil, dagens turneringer, ligaturneringer, udfordringer, eksklusive turneringer, holdturneringer, nemme turneringer, mød eliten, særlige turneringer og forbundsturneringer.
  • Den gennemsnitlige præstation opnået af andre turneringsdeltagere og dermed GPT (Gennemsnitlig Præstation i Turneringen).


Turneringer, som involverer en makker (private borde, parturneringer osv.) medregnes ikke.

Den gennemsnitlige præstation i turneringen (GPT) repræsenterer den gennemsnitlige præstation, alle de spillere, som har spillet mindst 1 spil i turnering, har opnået.
GPT udtrykkes som en procent i MP-turneringer og som en IMP-score i IMP-turneringer.

For at bestemme en spillers gennemsnitlige præstation i et spil bruger vi følgende udregningsformler:

MP-score
Spillers præstation i et spil = spillers resultat i spillet * (100 - 2 * (50 - GPT)) / 100

Eksempel #1:
Spilleren scorer 60 % i en turnering med en GPT på 70 %.
Hans gennemsnitlige præstation i spillet = 60 * (100 - 2 * (50 - 70)) / 100 = 84 %.

Eksempel #2:
Spilleren scorer 60 % i en turnering med en GPT på 40 %.
Hans gennemsnitlige præstation i spillet = 60 * (100 - 2 * (50 - 40)) / 100 = 48 %.

IMP-score
Spillers præstation i et spil = spillers resultat i spillet + GPT

Eksempel #1:
Spilleren scorer +2 i en turnering med en GPT på +4.
Hans gennemsnitlige præstation i spillet = 2 + 4 = 6 IMP.

Eksempel #2:
Spilleren scorer +2 i en turnering med en GPT på -2.
Hans gennemsnitlige præstation i spillet = 2 + (-2) = 0 IMP.

Spillerens generelle gennemsnitlige præstation er gennemsnittet af alle hans gennemsnitlige præstationer i de sidste 1.000 spillede spil og udtrykkes som en procent.
Hans IMP-gennemsnit omregnes derfor til en procent som følger:
Spillerens gennemsnitlige præstation som en procent = 50 + (spillers IMP-gennemsnitlige præstation * 7)

Eksempel #1:
Spilleren har en gennemsnitlig IMP-præstation på +2.
Hans gennemsnitlige præstation omregnet til procent = 50 + (2 * 7) = 64 %.

Eksempel #2:
Spilleren har en gennemsnitlig IMP-præstation på 0.
Hans gennemsnitlige præstation omregnet til procent = 50 + (0 * 7) = 50 %.

Det er vigtigt at bemærke, at de spil, der tages med i betragtning i beregningen af spillerens (IMP og MP) gennemsnitlige præstation er de sidste 1.000 spillede spil.

Eksempel:
Spilleren har en MP-gennemsnitlig præstation på 60 % for de sidste 900 spillede spil (blandt de sidste 1.000 spillede spil).
Spilleren har en IMP-gennemsnitlig præstation på -5 for de sidste 100 spillede spil (blandt de sidste 1.000 spillede spil).
For at beregne spillerens generelle gennemsnitlige præstation omregnes hans gennemsnitlige IMP-præstation til procent: 50 + (-5 * 7) = 15 %.
Vi beregner dernæst gennemsnittet af hans to typer af gennemsnitlige præstationer vægtet ud fra, hvordan de sidste 1.000 spil er opdelt:
((60 * 900) + (15 * 100)) / 1.000 = 55,5 %.

Bliver min gennemsnitlige præstation påvirket i tilfælde af frafald?

Beregningen af den gennemsnitlige præstation bliver ikke påvirket i tilfælde af, at du trækker dig fra et spil, hvis kontrakten ikke er bestemt. Med andre ord vil din tilbagetrækning fra spillet kun blive taget med i beregningen, hvis du trækker dig efter meldeforløbet.

Min gennemsnitlige præstation ændrer sig ikke. Er det normalt?

Den gennemsnitlige præstation opdateres ikke, før en turnering slutter.
Vi gør dig opmærksom på, at ligaturneringer slutter ved slutningen af hver periode, dvs. 1.-15. og 16.-slutningen af hver måned.

Desuden betragter vi ikke den gennemsnitlige præstation som repræsentativ, hvis der er spillet under 100 spil, og dine værdier forbliver derfor 50%/0 IMP.