Częste pytania

Wybierz jedno pytanie na temat
w fioletowych paskach.

Częste pytania

Funkcjonowanie Funbridge

Średnia wyników

Co to jest średnia wyników?

Średnia wyników gracza jest reprezentowana przez 2 wartości: procentowa (z turniejów na maksy) i w IMPach (z turniejów na IMPy). Wskazują na poziom gry gracza.

Przykład: 53%/+1 IMP. Mówi to, że średnio gracz zdobywa 53% w turniejach na maksy i +1 IMPa na rozdanie w turniejach na IMPy.

Warto tu zauważyć, że sposób obliczania twojej średniej wyników także zależy od tej osiągniętej przez innych graczy turnieju. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją "Jak jest liczona średnia wyników?" (Zobacz ŚWT, co oznacza "Średnia Wyników w Turnieju").

Gdzie mogę znaleźć wartości średnich wyników innych graczy i moje?

Średnia wyników może być znaleziona na profilu twoim i dowolnym innym profilu gracza (kliknij na dowolny pseudonim gracza w aplikacji aby uzyskać do tego dostęp).

Jak jest liczona średnia wyników?

Średnia wyników gracza jest liczona na podstawie:
  • Rozdań, które rozegra w następujących trybach gry: rozdania treningowe, turnieje dnia, turnieje klasyfikacyjne, pojedynki, turnieje prywatne, turnieje drużynowe, łatwe turnieje, zmierz się z elitą, turnieje specjalne i turnieje federalne.
  • Średnia wyników jest osiągana dzięki innym graczom turnieju, stąd "ŚWT" (Średnia Wyników w Turnieju).


Tryby gry z udziałem partnera (stoliki prywatne, turnieje parowe, etc.) nie są brane pod uwagę.

Średnia wyników w turnieju (ŚWT) reprezentuje średni wynik każdego gracza turnieju, który rozegrał przynajmniej 1 rozdanie.
ŚWT jest wyrażana w procentach w turniejach na maksy i w IMPach w turniejach na IMPy.

Aby określić średnią wyników gracza w rozdaniu, używamy następującego wzoru do obliczeń:

Do obliczeń maksowych
Wynik gracza w rozdaniu = uzyskany rezultat z rozdania * (100 - 2 * (50 - ŚWT)) / 100

Przykład #1:
Gracz uzyskuje 60% w turnieju z ŚWT 70%.
Jego średni wynik z rozdania = 60 * (100 - 2 * (50 - 70)) / 100 = 84%.

Przykład #2:
Gracz uzyskuje 60% w turnnieju z ŚWT 40%.
Jego średni wynik z rozdania = 60 * (100 - 2 * (50 - 40)) / 100 = 48%.

Do obliczeń na IMPy
Wynik gracza w rozdaniu = uzyskany rezultat z rozdania + ŚWT

Przykład #1:
Gracz uzyskuje +2 w turnieju z ŚWT +4.
Jego średni wynik z rozdania = 2 + 4 = 6 IMPy.

Przykład #2:
Gracz uzyskuje +2 w turnieju z ŚWT -2.
Jego średni wynik z rozdania = 2 + (-2) = 0 IMPów.

Warto zaznaczyć, że rozdania, które są brane pod uwagę przy liczeniu średniej wyników gracza (IMPów i maksów) jest z 1000 ostatnich rozegranych rozdań.

Przykład:
Gracz ma średni wynik maksów 60% z 900 ostatnich rozegranych rozdań (z 1000 ostatnich rozegranych rozdań).
Gracz ma średni wynik IMPów -5 ze 100 ostatnich rozegranych rozdań (z 1000 ostatnich rozegranych rozdań).

Czy jeżeli wycofam się z turnieju będzie to miało wpływ na moją średnią wyników?

Nie ma żadnych konsekwencji na średnią wyników z rozdania w przypadku wycofania gdy kontrakt nie jest ustalony. Inaczej mówiąc, jeżeli się wycofasz w rozdaniu po licytacji, będzie to brane pod uwagę przy wyliczeniu.

Moja średnia wyników się nie zmienia. Czy to normalne?

Średnia wyników jest aktualizowana dopiero po zakończeniu turnieju.
Przypominamy, że turnieje klasyfikacyjne są zamykane pod koniec każdego okresu, np. 1szy-15sty i 16sty-koniec każdego miesiąca.

Ponadto, gdy ilość rozegranych rozdań jest niższa niż 100, nie uznajemy średniej wyników jako reprezentatywną i twoje wartości pozostają 50%/0 IMPów.