Częste pytania

Wybierz jedno pytanie na temat
w fioletowych paskach.

Częste pytania

Funkcjonowanie Funbridge

Wyniki

Na Funbridge, jesteś sklasyfikowany w rozdaniach albo w turnieju na maksy (wynik w %), albo na punkty meczowe IMP (wynik w punktach), w zależności od turnieju:
- Turnieje klasyfikacyjne: na maksy
- Turnieje treningowe: w IMP-ach
- Turnieje dnia: wybór między IMP-y a maksy

Gra na maksy jest odpowiednia dla turniejów gdzie wielka liczba graczy gra te same rozdania i gdzie celem jest uzyskanie lepszego wyniku niż inni gracze.
Gra na IMP-y jest raczej zarezerwowana dla turniejów drużynowych gdzie celem jest uzyskanie największej możliwej różnicy w stosunku do innych graczy.

Uwaga! Tylko rozegrane rozdania są brane pod uwagę w klasyfikacjach. Wszyscy gracze są brani pod uwagę w klasyfikacji generalnej turnieju wraz w ich prowizoryczną średnią nawet jeśli nie ukończyli turnieju.
Po zakończeniu turnieju:
- W turniejach na maksy zaliczany 25% dla nierozegranych rozdań.
- W turniejach na IMP-y zaliczamy -6 IMP dla nierozegranych rozdań.

Przykład obliczania wyniku w turnieju na maksy
W każdym rozdaniu otrzymujesz wynik zawart pomiędzy 0 a 100%.
0% oznacza że jesteś jedynym który uzyskał najgorszy rezultat.
50% oznacza że jest tyle samo graczy którzy uzyskali lepszy rezultat od ciebie co graczy którzy uzyskali gorszy rezultat.
100% oznacza że jesteś jedyny który uzskał najlepszy wynik.

Szczegóły obliczania tego procentu:
Wyznacza się notę maksymalną równą liczbie uczestników turnieju - 1.
Najlepszy gracz otrzymuje tę notę, a następnie punkt mniej dla nastepnego gracza i tak dalej aż do ostatniego.
W razie równości, sumuje się punkty a następnie dzieli przez ilość graczy którzy uzyskali ten sam wynik, każdy zalicza otrzymany w ten sposób wynik.
Pozostaje tylko zamienić na %: mnoży się punkty przez 100 i dzieli przez maksymalną ilość punktów.

Przykład wyniku turnieju z 9 uczestnikami:
Rezultaty sa następujące: 1 raz 650, 4 razy 620, 2 razy 170, 1 raz 140 i 1 raz 110.
Otrzymane punkty to:
8 punktów za 650, co daje: 8*100/8 = 100%
(7+6+5+4)/4 czyli 5,5 points za 620, co daje: 5,5*100/8 = 68,75%
(3+2)/2 czyli 2,5 punkta za 170, co daje: 2,5*100/8 = 31,25%
1 punkt za 140, co daje: 1*100/8 = 12,5%
0 punktów za 110, co daje: 0*100/8 = 0%

Przykład obliczania wyniku w turnieju na IMP-y
Grasz 3BA i masz 9 lew z góry (już pewne) :
W tunieju na maksy, trzeba spróbować zrobić nadróbkę (czasami ryzykując przegranie kontraktu) podczas gdy na IMP-y, należy zadowolić się 9 lewami jeżeli istnieje najmniejsze nawet ryzyko przegrania gry próbując zdobyć nadróbkę.

Obliczenie wyniku w IMP-ach odbywa się według tabeli, która przedstawia dla każdej różnicy w punktach, odpowiednik w punktach meczowych.
Na przykład:
Twój przeciwnik wygrał równo 3BA: + 600 pts.
Realizując 3BA +1 (+ 630 pts), zdobędziesz różnicę 30 punktów, czyli zysk 1 IMP.
Jeśli natomiast przegrasz, twój wynik to - 100 punktów, różnica wyniesie 700 punktów i stracisz 12 IMP-ów.

Tablica przeliczeniowa wynik / IMP:
IMP Różnice w punktach
0
0 - 10
1
20 - 40
2
50 - 80
3
90 - 120
4
130 - 160
5
170 - 210
6
220 - 260
7
270 - 310
8
320 - 360
9
370 - 420
10
430 - 490
11
500 - 590
12
600 - 740
13
750 - 890
14
900 - 1090
15
1100 - 1290
16
1300 - 1490
17
1500 - 1740
18
1750 - 1990
19
2000 - 2240
20
2250 - 2490
21
2500 - 2990
22
3000 - 3490
23
3500 - 3990
24
4000 i więcej

Tablica ta jest używana gdy porównuje się dwie drużyny między sobą i na przykład, różnica 30 punktów w jednym rozdaniu równa się istotnie 1 IMP.
Ale gdy porównanie, tak jak na Funbridge dotyczy setek graczy, porównuje się wówczas każdy wynik ze średnim wynikiem rozdania. Jest wtedy możliwe, że w IMP-ach jest identyczny dla niektórych graczy nie mających tego samego rezultatu, na przykład:
Załóżmy turniej w którym średni wynik z rozdania jest: 205
Gracz X : wynki 630 daje różnicę 425 (630-205)
Gracz Y : wynik 660 daje różnicę 455 (660-205)
Obydwie różnice 425 i 455 mieszczą się w tych samych widełkach: 420 -> 490 = 10 IMP

Ten sposób obliczania wyników jest również używany przez Francuską Federację Brydżową i Międzynarodową Federację Brydżową (WBF).