Veelgestelde vragen (FAQ)

Kies een vraag uit de thema's
in de paarse vakken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Werking van Funbridge

Scores

Op Funbridge wordt u gerangschikt op basis van MP telling (in %) of IMPs (in punten). Dit is afhankelijk van het soort toernooi:
- In serietoernooien: MP telling
- In oefentoernooien: IMP telling
- In dagtoernooien: IMP of MP telling

MP telling is voor toernooien met een groot aantal spelers die dezelfde spellen spelen en het doel is om beter te score dan de andere spelers.
IMP wordt vaker gebruikt in teamtoernooien waar het doel is om een zo groot mogelijk verschil te halen met de andere spelers.

Waarschuwing! Alleen gespeelde spellen worden meegeteld in de rangschikkingen. Alle spelers worden in de algemene rangschikking van het toernooi opgenomen met hun tijdelijke gemiddelde, zelfs als zij het toernooi niet afgerond hebben.
Als een toernooi gesloten is:
- Tellen we 25% voor niet-gespeelde spellen in MP telling.
- Tellen we -6 IMPs voor niet-gespeelde spellen in IMP telling.

Voorbeeld van hoe de MP telling werkt
Op ieder spel krijgt u een resultaat tussen 0 en 100%.
0% betekent dat u de enige speler bent met het slechtste resultaat.
50% betekent dat er net zoveel spelers zijn die beter hebben gescoord als spelers die slechter hebben gescoord.
100% betekent dat u de enige speler bent die het beste resultaat heeft behaald.

Hoe dat percentage berekend wordt:
De maximale score op een spel is gelijk aan het aantal deelnemers -1.
Deze maximale score kennen we toe aan de beste speler, en vervolgens -1 voor de volgende beste, en zo door tot de laatste speler.
In het geval van een gelijke score worden de toe te kennen punten opgeteld en gedeeld door het aantal gelijke scores. Alle gelijkscorende spelers krijgen dit aantal punten toegekend.
Dit wordt omgezet in een percentage door te vermenigvuldigen met 100 en te delen door het maximaal aantal punten.

Voorbeeld van de resultaten van een toernooi met negen spelers:
De resultaten zijn: 1 x 650, 4 x 620, 2 x 170, 1 x 140 en 1 x 110.
De behaalde punten zijn:
8 punten voor 650, wat het volgende resultaat geeft: 8 x 100 ÷ 8 = 100%
(7+6+5+4)/4, oftewel 5,5 punten voor 620, wat het volgende resultaat geeft: 5,5 x 100 ÷ 8 = 68,75%
(3+2)/2, oftewel 2,5 punten voor 170, wat het volgende resultaat geeft: 2,5 x 100 ÷ 8 = 31,25%
1 punt voor 140, wat het volgende resultaat geeft: 1 x 100 ÷ 8 = 12,5%
0 punten voor 110, wat het volgende resultaat geeft: 0 x 100 ÷ 8 = 0%

Voorbeeld van hoe de IMP telling werkt.
U speelt 3SA met 9 slagen van top die u al gehaald heeft:
In toernooien met MP telling moet u proberen een extra slag te halen, soms met het risico om down te gaan terwijl spelers in IMP telling genoegen nemen met de 9 slagen als er ook maar het kleinste risico is om down te gaan bij het spelen voor een extra slag.

Het berekenen van IMP scores wordt gedaan aan de hand van een tabel die het verschil in punten omzet in een aantal IMPs.
Bijvoorbeeld:
Uw tegenstander speelt 3SA en haalt dat zonder overslagen: +600 punten.
Door 3SA +1 (+630 punten) te maken, is het verschil 30 punten, oftewel een winst van 1 IMP.
Als u daarentegen down gaat scoort u -100 punten en is het verschil 700 punten en verliest u 12 IMPs aan uw tegenstander.

Scoretabel voor IMP scores:
IMP Puntenverschillen
0
0 - 10
1
20 - 40
2
50 - 80
3
90 - 120
4
130 - 160
5
170 - 210
6
220 - 260
7
270 - 310
8
320 - 360
9
370 - 420
10
430 - 490
11
500 - 590
12
600 - 740
13
750 - 890
14
900 - 1.090
15
1.100 - 1.290
16
1.300 - 1.490
17
1.500 - 1.740
18
1.750 - 1.990
19
2.000 - 2.240
20
2.250 - 2.490
21
2.500 - 2.990
22
3.000 - 3.490
23
3.500 - 3.990
24
4.000 of meer

De voorgaande tabel geldt bij het vergelijken van twee teams. Daarbij is een verschil van 30 punten 1 IMP waard.
Bij het vergelijken van de honderden spelers op Funbridge wordt iedere score vergeleken met de gemiddelde score op het spel. Daarom kan het voorkomen dat spelers die niet dezelfde contractscore halen wel hetzelfde aantal IMPs halen. Bijvoorbeeld:
Een toernooi waarbij de gemiddelde score op een spel 205 is.
Speler X: een score van 630 betekent een verschil van 425 (630-205).
Speler Y: een score van 660 betekent een verschil van 455 (660-205).
Beide verschillen (425 en 455) vallen in dezelfde range: 420 -> 490 = 10 IMPs.

De rekenmethode wordt ook toegepast door de Franse Bridgebond (FFB) en de Wereld Bridgebond (WBF).