Veelgestelde vragen (FAQ)

Kies een vraag uit de thema's
in de paarse vakken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Toernooien

Resultaten aan het einde van de spellen

Aan het einde van het spel kunt u het scherm met de resultaten openen. Hier kunt u informatie over het zojuist gespeelde spel vinden:

- Het spel nummer (bijvoorbeeld 2/20), het contract dat u of uw tegenstanders op dit spel hebben gehaald (bijvoorbeeld 3SA door west) en het resultaat (bijvoorbeeld 10 slagen).

- Uw score op het spel en in het lopende toernooi:

  • In percentage of in IMPs, afhankelijk van de geselecteerde modus
  • Uw rang (bijvoorbeeld 3/12)

- De meestgespeelde contracten door andere spelers op hetzelfde spel.

- U kunt de knop "Alle spelers bekijken" gebruiken om de rangschikking op deelnemer, contract of vrienden te sorteren.

- Analyse van uw spel: weergave van het percentage van de spelers dat meer slagen dan u haalde, en het percentage van de spelers dat minder slagen dan u haalde, in hetzelfde troefcontract.

Bijvoorbeeld:
Van de 15 spelers die ook met harten als troef speelden:

  • Haalde geen enkele speler meer slagen dan u
  • 50% haalde minder slagen dan u

- Maximale N/Z contract: het maximale contract laat zien wat het hoogste contract is zonder dat oost/west er iets aan kunnen doen.
Neem daarbij wel in achting dat het maximale contract theoretisch is, omdat ervan utgegaan wordt dat de tegenstanders altijd de beste start en het beste tegenspel hebben.
Het is dus in de praktijk mogelijk om betere contracten te halen. Dat betekent alleen dat de verdediging niet perfect was.
Let er ook op dat deze contracten in noord/zuid gespeeld worden, en dat oost/west dat soms niet laten gebeuren door zelf een hoger contract te bieden.

Bijvoorbeeld:
Op dit spel had u 5 klaveren kunnen maken zonder dat oost/west dat tegen konden houden.

- Analyse van uw biedingen: de computer analyseert het bieden aan het begin van het spel en geeft uw fouten aan.

Bijvoorbeeld:
Let op dat uw 3 schoppen bod een hand van maximaal 13 punten belooft, terwijl u er 16 had.