Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Turneringar

Resultat vid slutet av givar

Vid slutet av given kommer du åt resultatfönstret där du kan hitta olika typer av information om given du precis spelat:

- Givnumret (till exempel 2/20), kontraktet som du eller dina motståndare spelade (till exempel Väst spelade 3NT) och givens resultat (till exempel tio stick).

- Din poäng på given och i den pågående tävlingen:

  • I procent eller IMP beroende på vilken tävlingsform som valts
  • Din ranking (till exempel 3/12)

- Kontrakten som andra spelare spelade på samma giv.

- En "Se alla spelare"-knapp som låter dig se rankingen för varje deltagare, kontrakt eller vän.

- Analys av ditt kortspel: andelen spelare som tog fler stick än du samt andelen som tog färre stick än du med samma trumffärg visas.

Exempel:
Bland de 15 spelare som också spelade med hjärter som trumf:

  • Ingen spelare tog fler stick än du
  • 50% färre stick än du

- Högsta kontrakt för NS: Det högsta kontraktet ni kan klara utan att Öst-Väst har möjlighet att hindra er.
Notera att det högsta kontraktet är teoretiskt då det räknas ut baserat på att försvaret hittar bästa utspel och försvar.
I verkligheten är det därför möjligt att klara högre kontrakt. Det betyder bara att motståndarna kunde ha betat ditt kontrakt om de spelade perfekt.
Notera att detta också bara gäller Nord-Syd och att Öst-Väst ibland kommer att bjuda över detta kontrakt.

Exempel:
På denna giv hade du kunnat klara 5Kl utan att Öst-Väst hade kunnat hindra dig.

- Analys av din budgivning: Spelmotorn analyserar buden som görs i början av given och rapporterar eventuella misstag.

Exempel: 
Var god notera att ditt 3Sp-bud visar en hand med som mest 13 poäng medan du hade 16.