Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Så fungerar Funbridge

Genomsnittligt resultat

Vad är genomsnittligt resultat?

En spelares genomsnittliga resultat representeras av 2 värden: det ena i procent (MP-tävlingar) och det andra i IMP (IMP-tävlingar). Dessa värden visar spelarens nivå.

Exempel: 53% / +1 IMP. Det betyder att spelaren i genomsnitt får 53% i MP-tävlingar och +1 IMP per giv i IMP-tävlingar.

Det är viktigt att notera här att beräkningen av ditt genomsnittliga resultat tar hänsyn till det genomsnittliga resultatet för övriga deltagare i tävlingen. Denna punkt beskrivs detaljerat i "Hur räknas det genomsnittliga resultatet ut?" (Se TGR: Tävlingens Genomsnittliga Resultat).

Var hittar jag mitt och andra spelares genomsnittliga resultat?

Det genomsnittliga resultatet hittas i din profil och i varje spelares profil (klicka på en spelares användarnamn var som helst i appen för att se profilen).

Hur räknas det genomsnittliga resultatet ut?

En spelares genomsnittliga resultat räknas ut:
  • baserat på de givar som spelats i följande lägen: träningsgivar, dagstävlingar, serietävlingar, utmaningar, privata tävlingar, lagtävlingar, enkla tävlingar, spela mot eliten, specialtävlingar och förbundstävlingar
  • och med hänsyn till det genomsnittliga resultatet för övriga deltagare i tävlingen, och därmed till TGR: Tävlingens Genomsnittliga Resultat.


De givar som spelas med en partner (privata bord, partävlingar...) räknas inte in.

Tävlingens Genomsnittliga Resultat (TGR) motsvarar genomsnittet av alla, i tävlingen deltagande spelares genomsnittliga resultat, om de spelat minst en giv.
TGR uttrycks i % i MP-tävlingar och i IMP i IMP-tävlingar.

För att bestämma en spelares genomsnittliga resultat på en giv, använder vi följande beräkningsformler:

MP-beräkning
Spelarens prestation på given = Spelarens resultat på given * (100 - 2 * (50 - TGR)) / 100

Exempel 1:
Spelaren får 60% i en tävling med ett TGR på 70%.
Det genomsnittliga resultatet på given = 60 * (100 - 2 * (50 - 70)) / 100 = 84%.

Exempel 2:
Spelaren får 60% i en tävling med ett TGR på 40%.
Det genomsnittliga resultatet på given = 60 * (100 - 2 * (50 - 40)) / 100 = 48%.

IMP-beräkning
Spelarens prestation på given = Spelarens resultat på given + TGR

Exempel 1:
Spelaren får +2 i en tävling med ett TGR på +4.
Det genomsnittliga resultatet på given = 2 + 4 = 6 IMP.

Exempel 2 :
Spelaren får +2 i en tävling med ett TGR på -2.
Det genomsnittliga resultatet på given = 2 + (-2) = 0 IMP.

Det är viktigt att notera att det är de senaste 1000 spelade givarna som tas med i beräkningen av spelarens genomsnittliga resultat (IMP och MP).

Exempel:
Spelaren har i MP-tävling ett genomsnittligt resultat på 60% från de senaste 900 spelade givarna (av de 1 000 senast spelade givarna).
Spelaren har i IMP-tävling ett genomsnittligt resultat på -5 från de senaste 100 spelade givarna (av de 1 000 senast spelade givarna).

Påverkas mitt genomsnittliga resultat ifall jag drar mig ur?

Uträkningen av ditt genomsnittliga resultat påverkas inte om du drar dig ur en giv innan slutbudet har bestämts. Det betyder att om du ger upp en giv efter att ha kommit fram till ett kontrakt, kommer den given att tas med i beräkningen.

Mitt genomsnittliga resultat ändras inte. Är det normalt?

Det genomsnittliga resultatet uppdateras inte förrän en tävling slutar.
Vi påminner dig om att serietävlingar stängs vid slutet av varje period (den 1:a till den 15:e samt den 16:e till den sista dagen i varje månad).

Dessutom, innan du har spelat 100 givar, anser vi inte att ditt genomsnittlga resultat är representativt, så dina värden ligger kvar på 50% / 0 IMP.