Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Turneringar

Dagstävlingar

Spelare
På Funbridge låter dagstävlingar dig ranka dig mot alla andra spelare, även de som spelar i andra serier.

Tävlingar och geografiska områden
Varje dag finns åtta 24 timmars-tävlingar över 20 givar tillgängliga, två per geografiskt område, en med partävlings- och en med IMP-beräkning.
De geografiska områdena är: (Västra) Amerika, (Östra) Amerika, Europa-Afrika och Asien-Oceanien.
Starttid för tävlingarna beror på det geografiska område som du har valt.
För att spela en tävling väljer du geografiskt område på kartan, om du vill spela med partävlings- eller IMP-beräkning och trycker sedan på spela.

Räkna ut resultat
Endast spelade givar räknas med i resultatet. Alla spelare kommer att finns med i den preliminära ställningen med sitt tillfälliga snitt även om de inte har spelat klart tävlingen.

Så snart tävlingen har spelats klart:
- Delar vi ut 25% för ospelade brickor med partävlingsberäkning.
- Delar vi ut -6 IMP för ospelade brickor med IMP-beräkning.

Ranking
Som standard så jämförs du med de spelare som har avslutat tävlingen. Genom att bocka i « Alla-filtret» jämförs du istället mot alla spelare (oavsett om tävlingen är stängd eller inte).
Genom att bocka i « Vänner-filtret », dyker dina Funbridge-vänner upp i dagens tävlingsresultat och du kan därmed jämföra dig med dem.

Så länge som en spelare inte har spelat de tjugo givarna i sin tävling:
- Kommer ingen ranking att ges till honom. Ett streck « - » visas då istället i « ranking-kolumnen » men också istället för hans ranking i det relaterade fönstret.
- Visas antalet givar i kolumnen för « spelade givar » i rött.

Till skillnad från andra spelsätt så grupperar de dagliga tävlingarna ihop spelare baserat på vilken trumf som spelades och deras poäng.
Exempel: Två spelare spelade samma giv. En spelare klarade 2Sp +1 och den andre 3Sp med jämn hemgång. Dessa två spelare kommer därför att få lika många poäng och dyker därför upp på samma rad i givrankingen. Titta efter hur många spelare som grupperats ihop per rad.