Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Så fungerar Funbridge

Rankingar

Vilka olika sorters rankingar finns?

Det finns 5 olika sorters rankingar, som nås via "Rankingar-knappen", (på programmets startsida):

 • "Funbridgepoäng"-ranking
 • "Serie"-ranking
 • "Genomsnittligt resultat"-ranking
 • "Utmanings"-ranking
 • "Lands"-ranking

 • Dessa rankingar gör att du snabbt kan jämföra dig med andra Funbridge-spelare.

  Vad är "Funbridgepoäng"-ranking?

  Det är listan över spelare efter det antal Funbridgepoäng som de har vunnit i turneringar med Funbridgepoäng och/eller förbundsturneringar (För att komma åt dem, tryck "Spela en turnering" > "Förbundstruneringar").
  Klicka här för att läsa mer: FAQ - Turneringar med Funbridgepoäng.

  Vad är "Serie"-ranking?

  Det är listan över alla spelare som deltar i serieturneringar (För att komma åt dem, tryck "Spela en turnering" > "Serieturneringar").
  Observera att spelarna i serien "NY" eller "inaktiva" samt de som inte har spelat någon turnering under den perioden inte visas i rankingen.
  Klicka här för att läsa mer: FAQ - Serieturneringar.

  Vad är "Genomsnittligt resultat"-ranking?

  Det är listan över spelare, efter deras genomsnittliga resultat. Det värdet avspeglar en spelares nivå och omfattar vissa turneringar (träningsgivar, dagsturneringar, serieturneringar, utmaningar, privata turneringar, lagturneringar och förbundsturneringar).
  För att komma med i rankingen, måste du ha spelat tillräckligt många givar (fler än 200) och ha loggat in någon av de senaste 30 dagarna.
  Klicka här för att läsa mer: FAQ - Genomsnittligt resultat.

  Vad är "Utmaningar"- och "Utmaningar mot Argine"-rankingar?

  De omfattar spelare utifrån deras antal segrar mot andra spelare eller vår artificiella intelligens Argine i spellägena "Utmana en spelare" (som kan nås från huvudskärmen i programmet).
  För att komma med i rankingen, måste du ha spelat minst 1 utmaning under den relevanta perioden.
  Klicka här för att läsa mer: FAQ - Utmaningar.

  Vad är "Lands"-ranking?

  Det är listan över länder utifrån det genomsnittliga resultatet av spelare från det landet.
  För att komma med i rankingen, måste ett land ha minst 1 spelare med ett genomsnittligt resultat som har loggat in någon av de senaste 30 dagarna.
  Klicka här för att läsa mer: FAQ - Genomsnittligt resultat.