Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Turneringar

Tävlingar med Funbridgepoäng

Vad är en "tävling med Funbridgepoäng"?

Det är en tävling där vinsten är enbart Funbridgepoäng.

Vad används "Funbridgepoäng" till?

För varje förbundstävling som du spelar vinner du Funbridgepoäng, utöver dem som du vinner genom ditt förbund.
De ger dig möjligheten att ingå i Funbridgepoäng-rankingen vilket är idealiskt för att kunna jämföra dig med alla spelare i Funbridgegemenskapen.

Vilka är villkoren och kostnaderna för att delta?

Tävlingar med Funbridgepoäng är öppna för alla. Varje tävling kostar ett antal Diamonds ♦️ (Den virtuella valuta som används inom Funbridge). Diamonds-paket går att köpa i vår onlinebutik och från förbundstävlingarnas välkomstsida.

Hur arrangeras tävlingarna (frekvens, ranking, antal givar)?

4 tävlingar varje dag:
  • 1 tävling från 00:00 till 00:00: 12 givar, MP
  • 1 tävling från 06:00 till 06:00: 10 givar, MP
  • 1 tävling från 12:00 till 12:00: 10 givar, IMP
  • 1 tävling från 18:00 till 18:00: 8 givar, MP

Varför syns inte övriga spelares resultat?

Efter en giv kan spelaren enbart se sitt eget resultat på given, dvs vilket kontrakt som spelats, resultat, poäng och ranking.
Övriga spelares resultat visas först när tävlingen är över.

Hur är givarna i en tävling delade?

Antalet givar i en tävling är högre än antalet givar som spelas vilket innebär att inte alla spelare kommer att spela samma givar och inte i samma ordning.

Är icke spelade givar inräknade i poängen som visas?

Det genomsnitt som visas tar hänsyn till resultatet på spelade givar. Endast spelade givar tas med i beräkningen. En giv som inte är spelad i slutet av tävlingen ger ett resultat om 0%.

Hur delas Funbridgepoängen ut?

Funbridgepoängen beräknas på följande sätt:
Vunna poäng = 2 x (Antal deltagare + 1 - Placering) / log10(Placering +2)

Vad är en "ögonblickstävling"?

Ögonblickstävlingar är tillgängliga enbart i några förbund.
Det är gamla tävlingar som återanvänds, vilket innebär att resultatet redan är känt. På så sätt rankas spelaren och får sina förbundspoäng omedelbart efter avslutad tävling.
Dessa tävlingar är tillgängliga enbart för spelare som ännu inte har spelat dem.

Fördelar:
  • Tävlingar som är tillgängliga dygnet runt
  • Ranking omedelbart efter spelad tävling
  • Stort antal spelare garanteras i alla tävlingar
  • Obegränsade tävlingar