Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Så fungerar Funbridge

Hur man spelar?

Var god notera att Funbridge-applikationen kräver en internetuppkoppling för att kunna användas. Varför? Detta då spelmotorn (den AI som spelar bridge emot dig) inte finns i själva applikationen. På detta sätt blir spelmotorn mycket mer kraftfull. Dessutom låter det oss fortsätta att utveckla spelmotorn utan att du behöver uppdatera din applikation.

Generella regler
På Funbridge spelar du varje giv som Syd med robotar som Nord, Öst och Väst. Det ser likadant ut vid alla bord, så att du på ett rättvist sätt kan jämföra dig med andra, mänskliga, spelare.
Det ger dig en enorm fördel: du kan spela dina tävlingar när och var du vill och i din egen takt. Du kan till och med avbryta (pausa) en giv när du vill för att fortsätta senare.

Nord använder de konventioner som du själv har ställt in i dina Inställningar. Öst-Väst spelar det naturliga franska standardsystemet.
Var god notera också att Nord, om han blir spelförare, lämnar över till dig så att du får spela kontraktet från Nords hand.

Skapa ett konto
För att spela Funbridge måste du först skapa ett konto. Läs mer i sektionen Installation, skapa konto, priser > Skapa konto och verifiera din mailadress

Hur spelar jag?

Under budgivningen:
För att bjuda trycker du helt enkelt på det bud du vill bjuda. Budgivningskorten kommer att vara inzoomade.
Tryck på det bud du vill göra igen och det zoomas återigen in. Detta är hur popupfönstret med budgivningstips visas om du har aktiverat detta i applikationens inställningar (Läs mer i sektionen Så fungerar Funbridge > Inställningar).
Tryck på budgivningskortet en sista gång för att bekräfta ditt bud.

Du kan tillbakakalla ditt valda bud närsomhelst genom att trycka på ett av de gråmarkerade buden.
När budgivningen är över kommer ett popupfönster som visar kontraktet som ska spelas samt spelföraren att visas.

Under spelet:
För att spela ett kort trycker du helt enkelt på det. Om du ska följa färg kommer Funbridge att automatiskt välja den färgen i förväg åt dig och du behöver bara trycka på det kort du vill spela.
Om du inte måste spela en viss färg (du har inga kort i färgen eller så är det du som ska spela ut i sticket) trycker du första på den färg du vill spela. Funbridge väljer nu automatiskt den färgen åt dig och du behöver bara trycka på det kort du vill spela.

Funbridge spelar automatiskt singlar (ett ensamt kort i en färg) åt dig.

Du kan öppna applikationens sidopanel till höger om spelbordet när som helst (det visas alltid om du spelar på en iPad i horisontellt läge). Denna panel ger dig tillgång till applikationens inställningar och olika åtgärder som att "göra anspråk", "ge upp" och "stoppa" för att stoppa den giv som spelas.

Tips under spelet
- Vid bordet indikerar en liten gul pil vilken spelare som står på tur.
- Dina honnörspoäng som Syd visas längst ner till vänster om budgivningskorten.
- Det kontrakt som spelas och spelföraren visas genom det budgivningskort som finns mittemot spelförarens hand.
- Zonerna visas genom färgerna på väderstrecken för Nord, Syd, Öst och Väst. Rött betyder i zon och grönt inte i zon.
- Antalet stick som den spelförande sidan har tagit visas vid bordets övre kant som ett bråk: antal stick tagna / antal stick som behövs för att klara kontraktet.

Repris av en giv
Du har möjligheten att titta på repriser av alla givar som du har spelet, såväl som hur det har gått för alla andra spelare som spelat samma givar som du. För att komma åt reprisfunktionen trycker du på resultatet för given som du vill se en repris på.