Veelgestelde vragen (FAQ)

Kies een vraag uit de thema's
in de paarse vakken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Werking van Funbridge

Gemiddelde prestaties

Wat betekent prestatiegemiddelde?

Het prestatiegemiddelde van een speler wordt weergegeven met 2 waarden: een in IMP's en een in percentage. Ze geven het niveau van de speler aan.

Bijvoorbeeld: 53% / +1 IMP. Het betekent dat een speler gemiddeld 53% scoort in een parentoernooi en +1 IMP per spel in een butlertoernooi.

Het is belangrijk hier op te merken dat hoe uw prestatiegemiddelde wordt berekend ook afhangt van het prestatiegemiddelde van andere deelnemers aan het toernooi. U vindt dit meer gedetailleerd terug in de sectie 'Hoe wordt het prestatiegemiddelde berekend?' (Zie TPG: toernooiprestatiegemiddelde).

Waar vind ik mijn prestatiegemiddelde en dat van andere spelers?

Het prestatiegemiddelde vindt u in uw eigen profiel en dat van iedere andere speler (klik op de nickname van een willekeurige speler waar dan ook in de app om dit profiel te bekijken).

Hoe wordt het prestatiegemiddelde berekend?

Het prestatiegemiddelde van een speler wordt berekend op basis van:
  • De spellen die gespeeld zijn in de modi: oefenspellen, dagtoernooien, serietoernooien, uitdagingen, exclusieve toernooien, teamkampioenschappen, gemakkelijke toernooien, speel-tegen-de-elitetoernooien, speciale toernooien en bondstoernooien.
  • Het prestatiegemiddelde van de andere deelnemers aan het toernooi en vandaar dus 'TPG', het toernooiprestatiegemiddelde.


Modi die gespeeld worden met een partner (privétafels, parentoernooien, etc) tellen niet mee.

Het toernooiprestatiegemiddelde (TPG) geeft het prestatiegemiddelde weer van alle deelnemers aan het toernooi die minstens één spel hebben gespeeld.
Het TPG wordt uitgedrukt als een percentage in een parentoernooi en in IMP's in een butlertoernooi.

Om het prestatiegemiddelde van een speler te bepalen, gebruiken we de volgende formules:

Parentelling
De spelersprestatie op het spel = het spelersresultaat op het spel * (100 - 2 * (50 - TPG)) / 100

Voorbeeld #1:
Een speler scoort 60% in een toernooi met een TPG van 70%.
Zijn prestatiegemiddelde op het spel = 60 * (100 - 2 * (50 - 70)) / 100 = 84%.

Voorbeeld #2:
Een speler scoort 60% in een toernooi met een TPG van 40%.
Zijn prestatiegemiddelde op het spel = 60 * (100 - 2 * (50 - 40)) / 100 = 48%.

Butlertelling
De spelersprestatie op het spel = het spelersresultaat op het spel + TPG

Voorbeeld #1:
Een speler scoort +2 in een toernooi met een TPG van +4.
Zijn prestatiegemiddelde op het spel = 2 + 4 = 6 IMP's.

Voorbeeld #2:
Een speler scoort +2 in een toernooi met een TPG van -2.
Zijn prestatiegemiddelde op het spel = 2 + (-2) = 0 IMP's.

Het is belangrijk om op te merken dat de 1000 spellen die het laatst gespeeld zijn worden meegenomen in de berekening van het prestatiegemiddelde van de speler (in butler- en in parentelling).

Voorbeeld:
Een speler heeft een prestatiegemiddelde met parentelling van 60% over de laatst gespeelde 900 spellen (van de laatst gespeelde 1.000 spellen).
Deze speler heeft een prestatiegemiddelde in IMP's van -5 over de laatst gespeelde 100 spellen (van de 1.000 laatst gespeelde spellen).

Wordt mijn prestatiegemiddelde beïnvloed als ik mij terugtrek?

De berekening van het prestatiegemiddelde wordt niet beïnvloed wanneer u zich terugtrekt op een spel voordat het contract is bepaald. Met andere woorden, als u een spel opgeeft nadat het contract al is bepaald, telt het mee bij de berekening.

Mijn prestatiegemiddelde verandert niet. Klopt dat?

Het prestatiegemiddelde wordt pas bijgewerkt wanneer een toernooi wordt afgesloten.
We herinneren u eraan dat serietoernooien worden afgesloten aan het eind van elke periode, d.w.z. van de 1ste tot de 15de en van de 16de tot het eind van elke maand.

Bovendien beschouwen we bij minder dan 100 gespeelde spellen het prestatiegemiddelde niet als representatief en uw waarden blijven 50% / 0 IMP's.