Sıkça sorulan sorular

Mor kutulardan her konu için
bir soru seçin.

Sıkça sorulan sorular

Funbridge nasıl çalışıyor

Skorlar

Funbridge’de, turnuvanın tipine bağlı olarak bir elde ya MP skor hesaplama yönteminde (% olarak gösterilir) ya da IMP hesaplama yönteminde (puan olarak gösterilir) derecelendirilirsiniz:
- Seri turnuvalarda: MP skor hesaplama yöntemi
- Alıştırma turnuvalarında: IMP skor hesaplama yöntemi
- Günün turnuvalarında: IMP veya MP skor hesaplama yöntemi

MP skor hesaplama yöntemi, aynı eli çok fazla sayıda oyuncunun oynadığı ve amacın diğer oyunculardan daha iyi skor almak olduğu turnuvalarda kullanılır.
IMP skor hesaplama yöntemi ise daha çok hedefin diğer oyuncular ile mümkün olduğunca büyük sayı farkı yapmak olan takım turnuvalarında kullanılır.

Uyarı! Sıralamalarda sadece oynanan eller dikkate alınır. Turnuva genel sıralamalarında o andaki geçici ortalamaları ile tüm oyuncular, turnuvayı henüz tamamlamamış olsalar bile, yer alırlar.
Turnuva tamamlandığında:
- MP skor hesaplama yöntemi kullanılan turnuvalarda oynanmamış elleri %25 olarak hesaplarız.
- IMP skor hesaplama yöntemi kullanılan turnuvalarda oynanmamış elleri -6 IMP olarak hesaplarız.

MP skor hesaplamasının nasıl yapıldığına dair örnek
Her el için %0 ile %100 arasında bir skor alırsınız.
%0, en kötü skoru alan tek oyuncu olduğunuz anlamına gelir.
%50, sizden daha iyi skor alan oyuncu kadar sizden daha kötü skor alan oyuncu olduğu anlamına gelir.
%100, en yüksek skoru alan tek oyuncu olduğunuz anlamına gelir.

Bu oran nasıl hesaplanıyor:
Katılan oyuncu sayısının 1 eksiğini maksimum skor olarak belirliyoruz.
Bu skoru en iyi oyuncuya veriyoruz, daha sonraki oyuncuya bunun bir eksiğini veriyoruz ve son oyuncuya kadar bu şekilde devam ediyoruz.
Eşitlik durumunda ise, oyuncuların puanı toplanıyor ve eşit skor alan oyuncu sayısına bölünüyor. Elde edilen sonuç, eşit skor alan tüm oyunculara veriliyor.
Şimdi geriye sadece %’ye çevirme işi kalıyor, yani puanlar 100 ile çarpılıp en yüksek puana bölünüyor.

9 oyunculu bir turnuva için örnek :
Sonuçlar: 1x650, 4x620,2x170,1x140 ve 1x110.
Elde edilen puanlar:
650 için 8 puan, bu sonucu veren işlem: 8*100 ÷8=%100
620 için (7+6+5+4)/4, yani 5.5, bu sonucu veren işlem: 5.5*100 ÷ 8 = %68.75
170 için (3+2)/2, yani 2.5, bu sonucu veren işlem: 2.5*100 ÷ 8 = %31,25
140 için 1 puan, bu sonucu veren işlem: 1*100 ÷ 8 = %12,5
110 için 0 puan, bu sonucu veren işlem: 0*100 ÷ 8 =%0

IMP skor hesaplamasının nasıl yapıldığına dair örnek
9 löve almak için 3NT oynuyorsunuz:
MP skor hesaplama yöntemi kullanılan turnuvalarda, fazla löve almak için çaba göstermelisiniz (hatta bazen batmayı bile göze alarak), fakat IMP skor hesaplama yönteminde, oyuncular en küçük batma riskinin olduğu durumlarda bile fazla löve alma çabası içine girmezler ve en sağlam şekilde 9 löveyi almaya çalışırlar.

IMP skor hesaplaması her skor farkına karşılık gelen IMP’nin belirlendiği bir dönüşüm tablosuna göre yapılır.
Örneğin:
Rakipleriniz 3NT oynadı ve hiç fazla löve almadan tam yaptı: +600 puan.
3NT+1 (630) yaparsanız aradaki puan farkı sadece 30 olacaktır, yani 1 IMP kazanacaksınız.
Fakat, batacak olursanız skorunuz -100 olacaktır ve bu durumda fark -700 olacaktır. Buda 12 IMP kaybetmeniz demektir.

IMP dönüşüm tablosu:
IMP Puan farkı
0
0 - 10
1
20 - 40
2
50 - 80
3
90 - 120
4
130 - 160
5
170 - 210
6
220 - 260
7
270 - 310
8
320 - 360
9
370 - 420
10
430 - 490
11
500 - 590
12
600 - 740
13
750 - 890
14
900 - 1,090
15
1,100 - 1,290
16
1,300 - 1,490
17
1,500 - 1,740
18
1,750 - 1,990
19
2,000 - 2,240
20
2,250 - 2,490
21
2,500 - 2,990
22
3,000 - 3,490
23
3,500 - 3,990
24
4,000 ve daha fazla

Yukarıdaki tablo 2 takımı birbiri ile karşılaştırırken kullanılır. Örneğin, bir elde 30 puan farkının karşılığı 1 IMP değerindedir.
Fakat, yüzlerce oyuncunun hesaplamaya dahil olduğu Funbridge’de, her skor o elin ortalama skoru ile karşılaştırılır. Bu nedenle, aynı skoru elde etmeyen bazı oyuncuların IMP skorları aynı olabilir. Örneğin:
Bir el için salon ortalamasının 205 olduğu turnuva.
Oyuncu X: 630 puanlık bir skor 425 (630-205) puan farkı demektir.
Oyuncu Y: 660 puanlık bir skor 455 (660-205) puan farkı demektir.
Her iki puan farkı da, yani 425 ve 455, tabloda aynı puan aralığına denk gelmektedir: 420->490=10 IMP.

Bu yöntemin Fransız Briç Federasyonu ve Dünya Briç federasyonu (WBF) tarafından da kullanıldığını lütfen unutmayın.