FAQ

Vælg et tema
i de lilla felter.

FAQ

Sådan fungerer Funbridge

Spilleregler

Bridge spilles med 4 spillere, 2 spillere over for 2 andre spillere.

Kort
Der spilles med et kortspil med 52 kort, opdelt i 4 farver (spar, hjerter, klør og ruder).
Kortenes rækkefølge fra det mindste til det højeste er: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knægt, dame, konge og es.

Meldinger
I bridge bestemmes, hvilken kontrakt der skal spilles, i den første fase kaldet meldinger. Kontrakten er med en trumf eller uden trumf og der skal vindes mellem 7 og 13 stik. Medspilleren til den spiller, der har valgt kontrakten, lægger sin kort op på bordet efter åbningen. Denne spiller er den blinde makker, og spillerens kort spilles af medspilleren.

Kortspil
Den eneste regel i bridge for at spille kortet er, at der spilles på skift, med uret. Den første spiller, der spiller om et stik, vælger farve, og de efterfølgende spillere skal lægge et kort i denne farve, hvis de har et. Den spiller, der lægger den største trumf eller det højeste kort i den meldte farve vinder stikket og spiller ud om næste stik.

Vinderne
For at finde vinderne ser man til sidst på, om kontrakten er vundet.
Så er det din tur til at spille!