Ofte stilte spørsmål

Velg et spørsmål per emne
i de fiolette boksene.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan Funbridge virker

Spilleregler

Bridgespilles av 4 spillere, 2 spillere mot to andre spillere.

Kort
Spillet spilles med en kortstokk bestående av 52 kort delt på fire farger (Kløver, Ruter, Hjerter og Spar).
Rekkefølgen av kortene fra de laveste til de høyeste er: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Knekt, Dame, Konge og Ess.

Bud
I bridge kalles den første fasen budfasen hvor man blir enige om vilken kontrakt som skal spilles. Kontrakten inneholder en trumf eller Grand (NT) og et antall stikk som skal tas mellom 7 og 13. Makker til spilleren som har fått kontrakten legger kortene sine på bordet etter at et kort er spilt ut. Han blir da blindemann og kortene hans spilles av makker, spilleføreren.

Kortspillet
I bridge er den eneste regelen at spillerne spiller kortene etter hverandre i retning med klokken. Den første spilleren som spiller velger farge og de andre spillerne må spille et kort i samme farge, dersom de har det. Spilleren som har spilt den høyeste trumfen eller i den spilt fargen, vinner stikket og spiller igjen, for neste stikk.

Vinnerne
For å bestemme hvem som er vinneren til slutt, sjekker vi om kontrakten er klart eller ikke.
La oss spille nå!