Ofte stilte spørsmål

Velg et spørsmål per emne
i de fiolette boksene.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan Funbridge virker

Spill: fordeling og tilfeldigheter

Nedenfor vises en analyse av tusenvis av Funbridge spill fra serieturneringer, dagens turneringer og private turneringer. (Vennligst velg den turneringstypen du ønsker å undersøke nærmere.)

Studie av poeng fordeling

Spillene fra disse turneringene er brutt ned som følger:
25% med minst 15p i Syd,
25% med maks 15p i Syd,
25% med minst 10p i Syd,
25% med minst 10p i Syd og 12p i Nord.

Gitt allokeringen gjengitt over vil du rent logisk kunne merke deg at Nord/Syd spillerne i gjennomsnitt har mer poeng enn Øst/Vest (og tilsvarende at N/S har honnører oftere enn Ø/V).Studie av utfall finesser

I de ulike spillene vi har brukt til å generer disse tabellene, har vi sett på 3 typer av mulige finesser:
- ED på samme hånd, motparten har K.
- E på en hånd og D hos makker - K hos motparten.
- K på en hånd og E hos motparten.

Vi har beregnet suksess raten for disse 3 variantene ved de ulike bordene (for både N, S, Ø og V). Vi ser igjen at % satsene ligger tett opp til det som skjer i virkelig bridge rundt bordet, hvor avvikene skyldes de kriteriene mht fordeling av poeng som er gjengitt over.Studie av fordeling

Denne tabellen viser hvordan fargene fordeler seg på de ulike hendene.
F.eks vil 4333 være en hånd med 4 kort i en farge og 3 kort i hver av de øvrige fargene. Kolonnen "Reell %" viser faktisk fordeling på Funbridge, mens kolonnen "Teoretisk %" viser forventet statistisk fordeling (beregnet på basis av millioner av tilfeldige spill). Du vil se at fordelingen på de ulike hendene på Funbridge ligger meget tett opp til virkeligheten.Studie av kort og farge fordeling

Denne tabellen viser hvordan de ulike kortene (fra 2'er opp til E) og fargene fordeler seg.
Det indikerer sannsynligheten for å finne et bestemt kort eller farge for en av de 4 spillerne.
Sannsynligheten pr kort og spiller vil ikke bli 25% pga de kriteriene som benyttes for poengfordeling (se ovenfor).