Ofte stilte spørsmål

Velg et spørsmål per emne
i de fiolette boksene.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan Funbridge virker

Innstillinger

Innstillingene for applikasjonen kan du komme til via sidemenyen og gir deg muligheten til å angi

Dine konvensjoner

Angi dine melde- og spillkonvensjoner blant de profilene som er tilgjengelige.

Finn ut mer om dette her: Hvordan Funbridge virker > Konvensjoner

Dine spill opsjoner

I dette vinduet kan du angi hvilke visninger og ergonomiske preferanser du ønsker å ha ved bridgebordet.

Ta tilbake et spilt kort
Aktivert: Ved å krysse av for dette alternativet må et spilt kort bekreftes på midten av spillebordet før det blir endelig (kortet "rister") ved at du trykker på kortet en ekstra gang. Hvis du har spilt feil kort kan du trekke det tilbake ved å trykke hvor som helst "utenfor" kortet.

Automatisk oppsamling av stikk
Ulike alternativer her er.
Aldri: Du må alltid klikke på stikket for å samle det inn.
Etter X sekunder: Stikket vil automatisk bli samlet inn etter X sekunder, men du kan fortsatt samle det inn ved å klikke på det.

Bytt Nord og Syd når Nord er spillefører
Aktivert: Hvis Nord er spillefører kan du gjennomføre spillet med Nords hånd vist på bunnen av skjermen. Blindemannen, som er Syd, vises da på toppen av skjermen, og Øst og Vest vil nødvendigvis også ha byttet side.

Spill singeltoner automatisk
Aktivert: Singeltoner spilles automatisk. Dersom du ikke aktiverer denne funksjonen, må du trykke på kortet også selv om det er eneste gjenværende kort i fargen på din hånd.

Vis pop-up vinduet med budtips
Aktivert: Pop-up vinduet med budtips vises basert på de siste budene som er avgitt. Det gir deg en forklaring til hånden som nettopp har meldt. Det gir deg detaljer på forventet antall kort i de ulike fargene, i tillegg til hvor mange poeng denne hånden normalt har.

Vis totalt antall stikk tatt for kontrakten
Aktivert: I resultatvinduet vises det totale antall stikk som er tatt så langt i spillet. Dersom denne funksjonen ikke er aktivert, vil maskinen angi hvor mange stikk som mangler for å vinne kontrakten (f eks hvis 11 stikk er tatt i en kontrakt på 4-trinnet, vises +1).

Markør blinker på bordet når det er min tur
Aktivert: Når det er din tur vil en blinkende markør (gult triangel) bli vist på skjermen.

Alert kort
Aktivert: Alerteringer vil bli angitt på spillebordet.
Som en påminnelse, da du i bridge må alertere hvis du avgir en kunstig melding. Med andre ord - alle meldinger som faller utenfor standard, skal alerteres.

Spillkort type som er valgt
Gir deg muligheten til å velge mellom fransk og engelsk kortstokk og mellom 2 farger (rød og svart) eller 4 farger (rød, svart, oransje, blå).

Valgt bakside på kortene
Gjør det mulig å velge mønsteret på kortenes bakside.

Animasjonshastighet
Gjør det mulig å velge animasjonshastigheten (dvs hvor lang tid det tar for et kort å bevege seg fra spillerens hånd til midten på bordet) og dermed tempoet i spillet.

Spill lyder

Effekter når du spiller
Aktivert: lyder (kort, meldinger, stikk etc.) er slått på under spillingen.

Musikk
Aktivert: Musikk spilles når andre skjermer enn spillebordet vises.

Stemme
Aktivert: meldinger, utspill, kontrakt, alerteringer og resultater annonseres med en stemme under spillingen.

E-postene du mottar

Du kan angi hvilken informasjon du ønsker å motta i form av e-post (merk/avmerk bokser iht dine preferenser):

  • Funbridge nyhetsbrev
  • Informasjon om dine resultater
  • E-poster med ulike tilbud

Push varsler du mottar

Du kan velge å bli informert gjennom push varsler* når du mottar (merk/avmerk bokser iht dine preferenser):

  • Funbridge kunngjøringer
  • Venneforespørsler
  • Meldinger: Alltid / Kun fra vennene mine / Aldri
  • Forespørsler om dueller: Alltid / Kun fra vennene mine / Aldri

*Push varsler er viktige meldinger som vil bli vist direkte på din smartphone og/eller nettbrett utenfor Funbridge applikasjonen.

Dine private innstillinger

Private innstillinger gjør at du kan begrense noen av handlingene som applikasjonen kan sette i gang. Merk/avmerk bokser iht dine preferanser fra applikasjonen:

  • Jeg ønsker kun å motta invitasjoner til dueller fra mine venner
  • Jeg ønsker kun å motta meldinger fra mine venner
  • Jeg ønsker at mine venner informeres om mine resultater