Hvordan spille bridge?

Regler for bridge


Spill bridge gratis på nettet når som helst!

Spillere

Bridge er et kort spill som spilles med 4 spillere bestående av 2 lag med 2 spillere på hvert lag.

Lagene kalles også "par". Spillerne som sitter rett mot hverandre ved samme bord danner to makkerpar i form av Nord-Syd og Øst‑Vest.Bridge nettside med mange spillemåter og turneringer

Cards

To play bridge, you need a deck of 52 cards.

The cards are assigned value with A the highest and 2 the lowest:
E K D J 10 9 8 7 6 5 4 3 2
E K D J 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Spar og hjerter er major farger. Ruter og kløver er minor farger.
Etter at giveren har delt ut kortene, vil hver spiller ha en hånd med 13 kort.Duplikatbridgesystem på nettet med mange funksjoner

Ved bordet

Et bridge spill består av to faser: Budgivningen og spilleføringen.


Budgivning

I denne fasen melder spillerne for et minimum antall stikk som de tror at de klarer for å vinne spillet.

Giveren avgir sin melding først. Han er "åpner". Deretter fortsetter meldingene rundt bordet med klokka. Det er tillatt med flere melderunder.

Meldingene stopper opp når 3 spillere etter hverandre alle har meldt Pass, som betyr at de ikke ønsker å by/melde høyere. Den siste meldingen blir "kontrakten".

Budgivning
Et bud består av:
  • Et tall fra 1 til 7 kalt "trinn".
  • En farge (spar, hjerter, ruter eller kløver) eller ingen trumf/NT ("notrump" eller ofte omtalt som grand på norsk).
Tallet refererer til det antall stikk (seks pluss tallet som er indikert i budet) som makkerparets kontrakt innebærer. Fargen indikerer hva som (evt) blir trumf.

Som et eksempel har Nord-Syd paret meldt 4H. Det betyr at de skal forsøke å ta 10 stikk med hjerter som trumf.

Hvis en spiller tror at motparten har meldt for høyt, kan vedkommende doble kontrakten når det er hans tur til å melde. En slik dobling kan bli redoblet av en av motspillerne.

Hensikten med meldingene er å gi informasjon om styrker og svakheter på din hånd til din makker. Slik vil dere kunne bestemme den beste kontrakten for dere basert på de to hendene deres. Det blir derfor viktig å skjønne hva de ulike meldingene betyr. Dette omtales som "meldesystemer og konvensjoner".
Se også: meldingsdekoder

Spilleføring

Når budrunden er over, begynner spillet. Her er hensikten å få et antall stikk som minimum samsvarer med det antall stikk som er meldt.

Spilleføring
Den "som blir spillefører" er spilleren som først meldte fargen (eller NT, grand) som blir den endelige kontrakten.

Den "som er blindemann" er spilleførers makker.

Motstanderne skal "spille motspill".

Spilleren som sitter til venstre for spillefører skal begynne gjennom å foreta "utspillet". Han bestemmer hvilken farge han vil spille ut og de øvrige spillerne må følge denne fargen (gitt at de har fargen på sin hånd). Hvis ikke kan de trumfe med et kort i trumffargen eller kaste et hvilke som helst annet kort.

Etter at utspillet er gjort, plasserer blindemannen alle sine kort åpent på bordet foran seg og spillefører bestemmer deretter hva som skal legges på til en hver tid for begge hendene.

Den som har spilt på det høyeste kortet i fargen vinner stikket, og står i neste stikk helt fritt til å spille det kortet han selv ønsker. I en trumf kontrakt, kan en spiller som ikke har fargen som spilles, velge å bruke en trumf. I så fall vinner vedkommende spiller stikket, med mindre en annen spiller trumfer over.

Ved slutten av hvert spill, og gitt at spillefører har fått det antall stikk kontrakten innebærer (evt flere stikk), får hans makkerpar et visst antall poeng/score. Hvis motparten klarer å bete kontrakten, vil motparten i stedet være de som får poeng.
Vi har laget et online verktøy som du kan bruke for å beregne din score for et spill.

Nå som du vet de grunnleggende prinsippene, hvorfor kommer du ikke i gang med å spille bridge online med Funbridge?

Funbridge er en online bridge app som gjør at du kan spille bridge gratis når som helst og hvor som helst.

En av de store fordelene med denne programvaren er at du spiller bridge mot en computer, som er tilgjengelig hele døgnet 24/7 slik at du kan spille bridge så mye du bare vil.

For å sikre at alle spillerne har det samme utgangspunktet på Funbridge, spiller alle de samme spillene med de samme kortene. Dette omtales som "duplikat bridge". Her er nøkkelen til å slå de andre spillerne at du spiller din hånd og dine kort best mulig.