Ofte stilte spørsmål

Velg et spørsmål per emne
i de fiolette boksene.

Ofte stilte spørsmål

Turneringer

Serieturneringer

Prinsipp
Serieturnering på Funbridge gir deg mulighet til å sammenligne og rangere deg mot spillere på ditt nivå.
To ganger i måneden, på slutten av hver periode (fra 1. til 15. og fra 16. til slutten av hver måned), vil spillernes serieposisjon rekalkuleres.
Du kan således rykke opp til et høyere serie, falle ned til en lavere, eller sikre din plass i din serie.

Seriene
Det er 13 serier på Funbridge, rangert fra den svakeste til den sterkeste, det er Nyserien (for nye spillere som ikke har spilt i noen serie før) - Serie 11 - Serie 10 - Serie 9 - Serie 8 - Serie 7 - Serie 6 - Serie 5 - Serie 4 - Serie 3 - Serie 2 - Serie 1 - Eliteserien (sterkeste serien).

Bridge series

Spillerangeringen er pyramidal, det vil si desto høyere serie, desto færre spillere er det i serien. Og vice versa, desto lavere serie, desto fler er det i serien.

Du begynner med "Ny" serien. Derfra vil du direkte bli plassert i den serien hvor nivået ditt ligger, basert på rangeringen på slutten av perioden.

Perioden
Perioden varer fra 1. til den 15., og så fra 16. til siste dag i hver måned.
På slutten av hver periode, vil spillerne bli tildelt en ny serie basert på resultatene. En spiller kan på slutten av perioden rykke opp en serie, forbli i serien, eller rykke ned en serie.

Serieturneringer
Serieturneringer er 4spills turneringer og antallet deltakere (som nødvendigvis er i samme serie) er ikke begrenset i antall.
Rangeringsmåten som blir brukt i disse turneringene er MPberegning.
Det er 200 turneringer tilgjengelig per periode og seriene, unntatt Eliteserien (den sterkeste), serie 1, 2 og 3 hvor det er 100 serieturneringer per periode. Vennligst legg merke til at antallet kan variere fra en periode til neste.

Rangering i din serie og bevegelsene mellom serier
Rangeringen i din serie er beregnet basert på ditt gjennomsnittsresultat i serieturneringen i pågående periode.
På slutten av perioden vil du enten rykke opp en serie, bli i serien eller rykke ned en serie, basert på antallet turneringer du har spilt og gjennomsnittsscoren i disse turneringene.

- Krav for å rykke opp til en høyere serie:
 • Spille minst 5 turneringer i perioden
 • Og få et gjennomsnitt over opprykksterskelen som er satt i begynnelsen av perioden
- Krav for å sikre plassen i en serie:
 • Spille minst 1 turnering i perioden
 • Og få et gjennomsnitt høyere enn terskelen for å sikre plassen som er satt i begynnelsen av perioden
- Krav for å rykke ned til en lavere serie:
 • Få et gjennomsnitt som er lavere enn terskelen for å sikre plassen som er satt i begynnelsen av perioden

Spesielle tilfeller
Spesielle tilfeller i Nyserien:
- For å forlate Nyserien og rykke opp til en annen serie, må du spille minst 5 turneringer i perioden.
- Det er gjennomsnittet ditt i Nyserien som vil bestemme vilken serie du vil oppnå. Desto høyere ditt gjennomsnitt er, desto høyere serie vil du oppnå.

Spesielle tilfeller i serie 11:
- Du kan ikke rykke ned fra serie 11, ettersom det er den laveste serien.

Spesielle tilfeller i Eliteserien:
- Du kan ikke rykke opp fra Eliteserien, ettersom det er den høyeste.

Spesielle tilfeller med spillere som ikke spiller i serien over en eller flere derpå følgende perioder:
- Dersom du ikke har spilt en turnering over en periode, forblir du i serien.
- Dersom du ikke har spilt noen turnering over to derpå følgende turneringer, rykker du ned til neste serie, som kalles "ikke aktiv" (se under).

 • Funksjonsmåten i serie "ikke aktiv":
 • - Det finnes 11 "ikke aktive" serier, fra "ikke aktiv" serie 1 til "ikke aktiv" serie 11.
  - De som er i serien "ikke aktiv" plasseres spillere som ikke har spilt i minst to derpå følgende perioder.
  - En spiller i "ikke aktiv"serien vises ikke lenger i serierangeringen.
  - Hvis du er i en serie "ikke aktiv", så snart du spiller 1 turnering, kommer du tilbake i den samme serien: serie 3 fral serie 3 "ikke aktiv", serie 4 fra seriel "ikke aktiv" og så videre.

  Bridge inactive series

 • Eksempel:
 • Jonas er i serie 9 og har ikke spilt en periode, så han fortsetter i serie 9.
  Han spiller ikke derpå følgende turnering heller, og da rykker han ned til serie 10, men den "ikke aktive" serie 10, og vises derfor ikke i rangeringen.
  For å forlate "ikke aktive" serien og komme tilbake til serie 10 rangeringen, må Jonas bare spille 1 serieturnering. Så snart han har spilt denne turneringen, vil han bli rangert i serie 10 igjen, uten å måtte vente til slutten av perioden.

Bridge series move example

Generelle og turneringsrangeringer
- Generelle rangeringer:
Det vises et utdrag av den generelle rangeringen i din serie på heimesiden. Du vises sammen med et utvalg av andre spillere i din serie, for at du kjapt kan sammenligne deg med dem.
Ved å klikke på utdraget, ser du den generelle rangeringen i din serie. Denne gangen vises alle spillerne i din serie. Du får muligheten til å vite i vilken serie dine venner er ved å klikke på "Mine venner" filteret .

- Turneringsrangering:
På slutten av en serieturnering, har du tilgang til denne turneringsrangeringen.
Som standard er "Alle" krysset av, som betyr at du vises blant alle spillerne i denne turneringen, enten de har spilt 4 spill eller ikke. Ved å ta vekk krysset, vil du bare bli rangert mot de spillerne som har fullført turneringen.
"Venner" filteret gjør det mulig å se dine venner i turneringsrangeringen.
Så lenge en spiller ikke har fullført 4 spill i turneringen, vises han/hun i rødt i kolonnen "spill" turneringsrangeringen.

Bonus
En bonus tilbys de mest aktive spillerne. Vi regner ikke med de to dårligste turneringene av hver 10. turnering som er spilt for å beregne ditt gjennomsnitt.

Eksempel : du har spilt 22 turneringer. I 18 av disse turneringene har du oppnådd 60%, mens i de siste 4 (den 2., 6., 8.og 21. for eksempel) har du klart 30%.Uten bonus ville gjennomsnittet være [(60x18) + (30x4)]/22=54.54%. Med bonusen vil de 4 turneringene (2 av de 10 spilte turneringene) på 30% regnes ikke med og gjennomsnittet blir da: (60x18)/18=60%.

Prognosen
Funbridge viser en prognose av din serie for neste periode hvis rangeringen ikke endrer seg: du rykker ned, du sikrer plassen eller du rykker opp til en høyere serie?
En pil som peker oppover viser at du vil rykke opp til en høyere serie, en horisontal pil viser at du sikrer plassen, og en pil som peker nedover viser at du rykker ned en serie.
Det er viktig å merke seg at rangeringen utvikler seg helt til slutten av perioden og at prognosen derfor bare er en indikator akkurat på dette tidspunktet.

Bridge series forecast

Annen informasjon
Beste resultat:
Vi tar vare på og viser det beste resultatet hver spiller har oppnådd i serieturneringen på profilen (klikk en spillers kallenavn hvor som helst i Funbridge for å se vedkommendes profil).
Det beste resultatet representerer den beste rangeringen oppnådd i den beste serien spilleren har oppnådd.
Vennligst legg merke til at spilleren må ha sikret sin plass eller rykket opp til en høyere serie minst en gang, for at denne informasjonen skal vises.

Ikke fullførte turneringer:
Dersom du ikke har fullført en turnering, vil den ikke regnes med for å beregne ditt gjennomsnitt ved slutten av perioden. Dersom du spiller bare en serie i perioden uten å fullføre den, vil vi regne det som at du ikke har spilt.

Spillernes inndeling i serie:
Players are broken down in series as follows:
- Elite: 0.40% av spillerne
- Serie 1: 0.60% av spillerne
- Serie 2: 0.90% av spillerne
- Serie 3: 1.30% av spillerne
- Serie 4: 2.00% av spillerne
- Serie 5: 3.00% av spillerne
- Serie 6: 4.40% av spillerne
- Serie 7: 6.60% av spillerne
- Serie 8: 10% av spillerne
- Serie 9: 14.90% av spillerne
- Serie 10: 22.40% av spillerne
- Serie 11: 33.6% av spillerne
- Ny: grupperer nye spillere sammen

Legg merke til: prosentinndelingene er ikke faste og kan være gjenstand for endringer.