Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Så fungerar Funbridge

Spelkonventioner

På Funbridge sitter du alltid Syd. Din partner, Nord, och motståndarna, Öst/Väst, sköts av vår spelmotor.

För att vara säkra på att du och din partner Nord förstår varandra, har vi gjort det möjligt för dig att ändra dina kortspels- och budgivningskonventioner.

För att göra det, gå till Inställningar > Kortspelskonventioner/Budgivningkonventioner > Ändra mitt budsystem.

Kortspelskonventioner

Att ändra dina kortspelskonventioner gör det möjligt för dig att visa om din partner Nord kommer att försöka tolka de olika signaler som du skickar till honom.

Vi har 2 olika uppsättningar kortspelskonventioner:

 • Utan mening: Nord kommer inte att tolka några av dina markeringar.
 • Klassiskt:
  • Utspel: 11-regeln mot sang och 10-12-regeln mot färgkontrakt.
  • Sak: styrka/svaghet.

Öst/Väst använder klassiska konventioner (10-12-regeln mot färgkontrakt, 11-regeln mot sang, styrka/svaghet vid sak).

Budgivningskonventioner

Att ändra dina budgivningskonventioner gör det möjligt för dig att bestämma vilket system du vill spela tillsammans med din partner Nord.

Vi har 23 olika profiler som du kan använda, beroende på din spelnivå och det grundsystem du önskar använda. Ju högre din nivå är, desto fler konventioner kommer du att använda och desto mer komplicerade blir de.

 • På nybörjarnivån kommer du framför allt att använda Stayman/Överföringsbud/Blackwood.
 • På medelnivån kommer du att lägga till Roudi, 3:e och 4:e färg, Drury, Splinter, trumfstödsvisande 2NT, tvåfärgsbud, etc.
 • På tävlingsnivån kommer du att spela med alla de nya konventioner som används av tävlingsspelare.

Det skall nämnas att det system som Öst/Väst använder alltid är detsamma, d.v.s. 5-korts högfärg på medelnivån.

Förteckning över tillgängliga budsystem

 • 2/1
 • SAYC
 • 5-korts högfärg
 • ACOL
 • Polsk klöver
 • Nordisk Standard
 • Holländsk standard

Fri profil

Den fria profilen låter dig välja precis vilka konventioner du själv vill använda. Var dock beredd på att den endast vänder sig till de mest rutinerade spelarna och troligen kommer att sänka spelhastigheten en smula.