Serietävlingar

Börja i Nya serien och gå sedan in i en av de tillgängliga serierna, från Serie 11 (den lägsta) till Elitserien (den högsta). Det här är ett bra sätt att jämföra dig med andra spelare på din nivå.

Spela bridge i en serie (d.v.s. med en grupp spelare på din nivå) och försök att överträffa dig själv.

Serietävlingar
Serietävlingar är tävlingar med 4 givar och partävlingsberäkning, som ger dig möjlighet att jämföra dig själv med spelare på din egen nivå.

Som varje ny spelare, börjar du i Nya serien. Beroende på dina resultat där, placeras du i en annan serie, då serie 11 är den lägsta och Elitserien den högsta.

När ditt bridgekunnande ökar, kommer du att nå de högsta serierna.

Faktum är att två gånger per månad (i slutet av varje "period"), kommer din plats i seriesystemet att ändras beroende på dina resultat: du kommer att flyttas upp till en högre serie eller ner till en lägre eller så bevarar du din plats i din nuvarande serie.

Spela bridge gratis online
För att veta mer om hur serietävlingar fungerar, ber vi dig läsa den relevanta avdelningen i vår FAQ:

FAQ - Serietävlingar