Serieturneringer

Start i "Ny" serien og bli en del av seriesystemet, fra Serie 11 (den laveste) til Elite (den høyeste). Dette er en fin måte å sammenligne deg selv med andre spillere på ditt nivå.

Spill bridge i serier (dvs. som del av en gruppe av spillere på ditt nivå) og forhåpentligvis bli en bedre bridgespiller.

Serieturneringer
Serieturneringer er 4-spills turneringer med MP scoring system (%) hvor du kan sammenligne og rangere deg mot spillere som er på ditt nivå.

Som en ny spiller, vil du starte i "Ny" serien. Basert på ditt resultat i denne serien, vil du bli overført til en av de andre seriene, hvor Serie 11 er den laveste og Elite serien den høyeste.

Etter hvert som dine prestasjoner forbedrer seg, vil du kunne spille i de høyere seriene.

To ganger i måneden (ved slutten av hver "periode") , vil din plass i serien fastsettes ut i fra din score: du vil gå opp til en høyere serie eller ned til en lavere eller eventuelt sikre din plass i din eksisterende serie.

Spill bridge gratis online
For å finne ut mer om hvordan serieturneringene virker, henvises du til den aktuelle delen av FAQ:

FAQ - Serieturneringer