Introduktionskurs i bridge

Att spela bridge är lätt! Det här avsnittet låter dig bli bekant med spelets grunder, så att du kan komma igång. Du kommer snart att kunna spela dina första givar.

Introduktionskurs i bridge

Ta roliga och interaktiva kurser

Ta roliga och interaktiva kurser

Spela givar steg för steg

Spela givar steg för steg

Spela givar på egen hand

Spela givar på egen hand

Hur man spelar

Gratis


Lär dig spela bridge
med vår introduktionskurs i bridge!

Introduktionskursen i bridge, som finns tillgänglig i Funbridge-appen, är avsedd för dem som vill lära sig mer om bridge-regler och annat grundläggande så att de kan spela sina första bridgegivar på ett trevligt och enkelt sätt.

Du kommer att lära dig bridge steg för steg över ett flertal kapitel. Varje kapitel omfattar: en introduktion som specificerar de begrepp som gås igenom i kapitlet, 8 steg-för-steg givar för att hjälpa dig komma igång och 1 giv som du får spela själv för att tillämpa vad du just har lärt dig i kapitlet. Ej uttömmande kapitelförteckning:

Chapter 1

 • Basics
 • Tips for playing in NT
 • Leads

Chapter 2

 • Contract
 • Game, Slam
 • Tips in trump contracts

Chapter 3

 • High-card points
 • Balanced hands
 • 1-level opening bids
 • Finessing
 • Second hand low, third hand high

Chapter 4

 • 1NT auctions with the Stayman convention 2♣️

Chapter 5

 • Trump raises
 • Responses to 1 of a suit

Chapter 6

 • The opening hand's second bid

Chapter 7

 • Responder's second bid
 • Third suit

Chapter 8

 • Competitive bidding: Overcalls

Chapter 9

 • Competitive bidding: Take-out doubles

Chapter 10

 • Strong 2♣️ and 2NT
 • Blackwood

Chapter 11

 • Weak opening bids (pre-empts)
 • Defence against pre-empts

Låt dig inte förskräckas av detta bridgeinlärnings-avsnitt.

Du kanske inte är bekant med bridgeterminologin just nu, men oroa dig inte. Våra bridgeexperter har jobbat hårt för att ge dig ett interaktivt, enkelt och intuitivt redskap så att du kan spela dina första bridgetävlingar utan problem!

Den här introduktionskursen i bridge omfattar också en bridge-ordbok. Du kommer att ha bridgens vokabulär och jargong nära till hands!

Som du har förstått, kommer bridge inte längre att vara ett mysterium för dig!