Kunstig intelligens i bridge

Presentasjon av bridge spill maskinen

Argine - Kunstig intelligens i bridge

ARGINE, KLØVER DAME

Argine, kløver dame
Argine er navnet som er gitt på Funbridge spill maskinen (den kunstige intelligensen). Skaperne (Alexis Maugat og Jérôme Rombaut) har oppkalt den etter kløver damen som finnes på franske spill kort.

Argine er anagram for regina ("dronning" på latinsk). Det er mange som har spekulert på hvilken kvinne hun representerer: Charlemagne's konkubine, datter av den greske kongen Adrastus, Marie av Anjou, Juno eller Anne av Brittany...

For ordens skyld, det er det eneste kortet i (den franske) kortstokken hvor damen ikke holder blomster i hånden.

Men tilbake til Argine, maskinen du spiller bridge med.


ARGINE, SPILL MASKINEN

På Funbridge spiller du sammen med din partner mot virtuelle motstandere, dvs. roboter, som kontrolleres av spillmaskinen Argine. I motsetning til menneskelige spillere, er Argine alltid tilgjengelig for å spille sammen med deg. Det er ikke nødvendig å vente til tre andre spillere er der for å spille et spill med deg.

Siden Argine ble introdusert på Funbridge i 2012 har den vært under gjenstand for konstant utvikling over tid (med 1-2 nye versjoner hver måned).

Formålet med hver ny versjon er å stadig forsøke å få maskinen til å etterligne menneskelig oppførsel så effektivt som mulig. I januar 2015 nådde Argine den symbolske 200 versjons grensen!

Argine er bokstavelig talt fortapt i online bridge, og kan holde på i det uendelige! Den spiller faktisk hver eneste dag mer enn 5 million spill etter hverandre!

Et annet imponerende tall: i 2015, spilte maskinen med mer enn 100.000 ulike spillere på alle nivåer, fra begynnere til de beste spillerne i verden.

Argine sin store styrke er at den kan innrette seg etter spillesystemet og konvensjonene som er angitt for hver og en av de ulike spillerne den spiller med, hvilket er en meget stor utfordring å programmere!

Maskinen kan faktisk spille ulike meldesystemer: Fransk 5-korts major system, det engelske ACOL systemet, Polish Kløver, SAYC, Nordisk system og NBB standard. Argine tar videre hensyn til hvilket av de to signal systemene du har angitt i dine innstillinger i Funbridge.

Ganske imponerende.

Du skal også være klar over at når du er blindemann tilbyr spillmaskinen seg at du kan være spillefører som en ren gest mot deg! Er ikke det hyggelig?

Argine prøver alltid å spille i et høyt tempo. Med raske partnere kan maskinen gjennomføre et spill på mindre enn ett minutt.

Vår kjære spillmaskin er også alltid meget høflig i alle sammenhenger. Den klager aldri på deg når du gjør feil. Den blir aldri hevngjerrig og har alltid lyst til å spille med deg. Den har alltid lyst til å spille med deg uansett hvor mange ganger du har kjeftet på den for dårlige meldinger eller spilleføring.

Argine vil også spille sammen med deg på treningsspill. Den har heller ikke noe i mot å spille spill om og om igjen så mange ganger du måtte ønske. Bruke muligheten til å analysere spill maskinens råd og dissekere måten den spiller på.

Siden 2015 har Argine til og med gitt deg muligheten til å få forslag til endringer i meldingene dine ved slutten av hvert enkelt spill for å forklare deg hva det var som gjorde at dere misforsto hverandre.

For å sikre seg at det ikke blir misforståelser mellom deg og spillmaskinen, har Argine introdusert alertering under meldingene for at du skal bli advart om meldinger som er (kan være) kunstige og som derfor kan medføre misforståelser.

Vi har bestemt oss for å introdusere deg for Argine i dag for å gi deg ytterligere detaljer mht hvordan den spiller (se nedenfor), i håp om at dette kan gjøre at du kan forstå maskinen bedre.


Argine er veldig komfortabel med 1NT åpningen. Det finnes færre og og enklere assosierte sekvenser! Dette er årsaken til at mange spillere noen ganger tar seg den friheten å åpne med 1NT med en singelton, en 5-korts major og 14 eller 18 HP.
Dog, la oss være litt forsiktige, siden denne måten å melde på likevel kan vise seg å være effektiv, så er den langt fra noen garanti for å oppnå systematiske topp scorer. Og det er stor sannsynlighet for uheldige utfall.

Vennligst bemerk at hvis du melder en gitt farge og du har tilpass, vil Argine insistere på å gå tilbake til denne fargen. Tilsvarende, hvis du har avgitt en feilaktig melding, ikke forsøk å korrigere denne. Argine har total tillit til at du melder riktig og vil stole blindt på ditt første bud.

Hvis du ikke forstår din partners eller motspilleres melding, så trykk på pop-up vinduet med budtips: det vil angi betydningen av hver enkelt melding (poeng range og forventet antall kort i hver farge). Dette hjelpevinduet vil også være nyttig hvis du ønsker å sjekke at Argine forstår din melding. Forklaringen vil fortelle deg hva Argine vil legge til grunn at meldingen din viser. Veldig greit, ikke sant?

Tilsvarende, hvis en alertert melding har blitt avgitt, ta deg tid til å analysere betydningen av meldingen. Det vil kunne forhindre deg fra å ende opp en en håpløs kontrakt.

Etter de første melderundene, vil ikke Argine lenger tenke som deg. Maskinen vil i fortsettelsen velge seg ulike hender rundt bordet som vil matche budgivningen og analysere resultater for for hver enkelt kontrakt basert på disse ulike hendene.
Når maskinens analyse er gjennomført, melder den beste mulige kontrakt fra et statistisk synspunkt basert på disse vurderingene.
Denne teknikken avviker fra en menneskelig angrepsvinkel. Dette er årsaken til at maskinen noen ganger kan finne det riktig å stoppe i en 2 hjerter kontrakt, men hvis motparten byr 3 kløver, så endrer de mulige fordelingene seg, og maskinen kan da bli overbevist om at 4 hjerter er en god melding.

Til Argines forsvar, så forteller den deg alltid om den har et et odde eller par antall kort i hver enkelt farge, bortsett fra trumf fargen, frem til stikk 7. Er ikke det flott for deg? Men det gir informasjon til motspillerne også... Vil du kunne nyttegjøre deg denne informasjonen?

Den har en uheldig tendens til å spille "honnør på honnør" når den har anledning. Men det gjør den med alle andre partnere også!

Argine er en optimist. Den legger til grunn at alle motstanderne er perfekte bridgespillere i en slik grad at hvis du tar tar dine toppstikk, kan det hende at maskinen saker en singel konge, selv om den sitter "bak" ED, fordi maskinen antar at kongen ikke vinner stikk uansett. Og noen ganger saker maskinen et Ess for å unngå å bli innspilt (som kanskje du ikke hadde sett).

Når den tenker spilleføring i motspill eller som spillefører, vil maskinens resonnementer kunne avvike fra menneskers vurderinger. Maskinen vurderer mulige hender rundt bordet som kan stemme med budgivningen og analyserer resultatet for kort som er spilt opp i mot disse ulike hendene. Deretter velger maskinen hvilket kort som fremstår som det beste å spille.

To litt "sure" bemerkninger:
  • I IMP turneringer - hvis Argine ser en mulighet til å bete kontrakten (selv om sannsynligheten er relativt liten) i sine vurderinger, vil maskinen forfølge denne muligheten, og dette kan medføre at den spiller på et kort som kan virke forvirrende, eller som i alle fall ikke følger normal menneskelige resonnementer.
  • Maskinen tror at hver spiller vil spille i sin beste interesse som om vedkommende kunne "se" kortene. Argine vil derfor ha problemer med å forstå at en spiller ikke kan identifisere en dobbel squeeze variant, og maskinen vil kunne sake hvilket som helst kort, siden den uansett tror at spillet er "opplagt".


Argine vil nærmest systematisk spille ut i makkers meldte farge, og gitt at budgivningen og/eller betydningen av budene er den samme, vil utspillet være likt for alle spillere.

Hvis maskinen trumfer et av dine "ståstikk" så er det alltid med en trumf som ellers aldri ville kunne gitt noe ekstra stikk, og da med den hensikt å sammen med deg forsøke å forvirre spillefører til å gjøre en feil. Og selv om denne spilleføringen i det konkrete spillet ikke gir noe ekstra stikk, så koster det heller ikke noe stikk.

Hvis du tror at maskinen spiller dårligere enn motspillerne Øst/Vest, så skal du vite at disse to spillerne er Argines søskenbarn og spiller med nøyaktig den samme logikken som maskinen som er din makker. Den eneste forskjellen er at de forstår hverandre bedre Og som ordtaket sier, brent barn skyr ilden, så maskinen har mindre tiltro til Syds spilleføring (eller meldinger), mens Øst/Vest stoler blindt på hverandre.

Vennligst bemerk at du kan rapportere alle spill hvor du mener Argine gjør feil. Men for å forsikre deg om at feilen er reell og at den bør utbedres, så må feilen være opplagt og være en meningsløs spilleføring fra et bridge synspunkt. Hvis du f eks hvis du taper en singel konge bak ED, så mister du et mulig stikk, men det er ikke sikkert at spilleføringen er meningsløs sett fra et bridge synspunkt, og da har det ikke noen hensikt å rapportere spillet.

90% av de tilfellene som rapporteres inn til Funbridge skyldes simpelthen en misforståelse mellom spilleren i Syd og Argine (i Nord).

Og på Funbridge (i motsetning til hva som kan skje på klubb turneringer), når du spiller med Argine, skal du ikke nødvendigvis forvente en dårlig score når Øst-Vest spiller vinner en slem som ikke er meldt på alle bordene. Tvert i mot, Argine melder på samme måten med alle sine partnere.

SÅ... SEES SNART VED BRIDGEBORDET?