2 Comments

  1. har verkligen försökt att spela funbridge men tyvär är spelmotorn i för många fall för dålig så kan väll söka om nåt år igen

    • Hello, we are sorry that you are disappointed. You can report errors during the game. We take them into account to improve the game engine.

Comments are closed.