Funbridge simultanevenemang

Varje onsdag och fredagseftermiddag på din klubb.

Nouveaux tournois Jouez également tous les 4ème et 5ème mardis après-midi du mois

Simultantävlingar finns bara tillgängliga i Frankrike. Ta kontakt med din klubb för att delta.
Få tillgång till franska simultanevenemang