Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Turneringar

Privata turneringar

Privata turneringar kan nås från spelmöjligheten "Träning".

Principer
Privata turneringar ger dig möjlighet att:
  • Skapa dina egna bridgeturneringar,
  • Delta i turneringar skapade av andra spelare,
  • Dela dina åsikter om spelade givar med andra spelare.
Detta är det idealiska sättet att samla vänner, Funbridge-spelare, medlemmar av samma bridgeklubb, eller spelare som råkar vara lediga.

Regler
För att få lov att skapa en privat turnering, måste en spelare antingen ha en prenumeration på Funbridge eller ha köpt givar. Ett tillgodohavande på minst 100 givar krävs också.
En spelare kan skapa högst 3 turneringar.
Den som skapat turneringen är automatiskt med bland deltagarna.

Hitta en turnering
För att hitta en turnering, klicka på "Visa alla turneringar" och mata in turneringens namn eller användarnamn/verkligt namn/e-postadress på den som skapat turneringen.

Favorit-turneringar
För att lägga till en turnering till dina favoriter, klicka på stjärnan vid sidan om turneringens namn.
Dina favorit-turneringar kan nås från skärmen som kommer upp om du klickar på spelmöjligheten "Privata turneringar".

Pågående turneringar/färdiga turneringar
För att hjälpa dig att hitta bland de privata turneringarna, har vi introducerat en viss färgkod.
När du startar en turnering, visas den mot en orange bakgrund i din lista över pågående turneringar. När den är färdig, visas den mot en grön bakgrund.