Frequently Asked Questions (FAQ)

Välj en fråga efter tema
i de lila rutorna.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Turneringar

Förbundsturneringar

Vad är en förbundsturnering?

Det här är en officiell turnering organiserad av ett nationellt bridgeförbund.
En förbundsturnering ger deltagarna möjlighet att förbättra sin förbundsranking tack vara de officiella poäng som utdelas i slutet av varje turnering (under förutsättning att deltagaren är medlem i det bridgeförbundet).

Kan jag delta i förbundsturneringar om jag inte är medlem i ett bridgeförbund?

Ja, de turneringarna är öppna för alla.

Vad är de "Funbridgepoäng" som utdelas i slutet av varje turnering till för?

För varje spelad förbundsturnering, vinner du Funbridgepoäng utöver de poäng som utdelats av förbundet.
De ger dig möjlighet att vara med i Funbridgepoäng-rankingen. Det är perfekt för att jämföra dig med alla andra spelare på Funbridge.

Vad är en "turnering med Funbridgepoäng"?

Det är en turnering som ger dig möjlighet att vinna enbart Funbridgepoäng.

Hur fungerar dessa turneringar (frekvens, ranking, antal givar)?

 • Funbridgepoäng
  • Varje dag
  • 2 turneringar varje dag (IMP och partävlingsberäkning)
  • Söndag: 4 turneringar
  • 12 givar
 • Mästarpoäng (FFB)
  • Måndag: 06:00-12:30 / 20:00-01:00
  • Tisdag, Onsdag, Torsdag och Fredag: 06:00-12:30
  • Veckoslut och helgdagar: 08:00-13:00 / 13:00-18:00 / 18:00-23:00
  • IMP och partävlingsberäkning
  • 20 givar
 • Mästarpoäng (FSB)
  • Torsdag och Söndag
  • 10:00-00:00
  • IMP (Torsdag) / Partävlingsberäkning (Söndag)
  • 20 givar
 • Master Points (EBU)
  • Tisdag, Torsdag, Lördag, Söndag och helgdagar
  • 00:01-22:00
  • Partävlingsberäkning
  • 20 givar
 • Mästarpoäng (NBF)
  • Varje dag
  • 10:00-00:00
  • Partävlingsberäkning
  • 20 givar
 • Masterpoints (TBF)
  • Varje dag
  • 08:00-22:00
  • IMP (Tisdag, Torsdag och Lördag) och partävlingsberäkning (Måndag, Onsdag, Fredag och Söndag)
  • 20 givar
 • Robot Bridge Points (WBF)
  • Varje dag
  • 00:01-23:59
  • IMP och partävlingsberäkning
  • 12 givar
 • Master Points (EBL)
  • Varje dag
  • 00:01-23:59
  • IMP och partävlingsberäkning
  • 16 givar
 • Erfarenhetspoäng (FPB)
  • Söndag
  • 00:01-23:59
  • Partävlingsberäkning
  • 20 givar
 • Mästarpoäng (RBBF)
  • Söndag
  • 00:01-23:59
  • IMP
  • 20 givar
 • Förbundspoäng (AEB)
  • Söndag
  • 08:00-23:59
  • Partävlingsberäkning
  • 20 givar
 • Master Points (ČBS)
  • Fredag varannan vecka
  • 00:01-23:59
  • IMP
  • 20 givar
 • Masterpoints (PZBS)
  • Måndag-Lördag: 1 turnering
  • Söndag: 2 turneringar
  • 00:01-23:59
  • IMP (Tisdag, Torsdag, Lördag och Söndag) och partävlingsberäkning (Måndag, Onsdag, Fredag och Söndag)
  • 16 givar
 • Masterpoints (ACBL)
  • Varje dag
  • 00:01-23:59
  • IMP och partävlingsberäkning
  • 18 givar

Hur hög är startavgiften?

För att delta i dessa turneringar, måste du ha tillräckliga krediter för det valda förbundet. För att köpa krediter, gå till en förbundsturnerings startskärm och klicka på knappen "Köp turneringar" eller gå till vår online shop.

Varför visas inte andra spelares resultat?

När en giv är färdig, kan spelarna bara se sina egna resultat på given, d.v.s. slutbud, resultat, poäng och placering.
Övriga spelares resultat visas först när turneringen är klar.

Hur ges de givar som spelas i turneringen?

De givar som genereras för en turnering är fler än det antal givar som spelas, så att alla spelare inte kommer att spela samma givar, ej heller i samma ordning.

Finns icke-spelade givar med i poängen som visas?

Genomsnittet som visas baseras på resultaten från spelade givar. Enbart spelade givar har tagits med. Alla givar som inte spelats när en turnering är slut får en poäng på 0%.

Hur utdelas poängen?

 • Funbridgepoäng
 • De räknas ut så här:
  Vunna poäng = 2 x (Antal deltagare + 1 - Placering) / log10(Placering +2)
 • Mästarpoäng (FFB)
 • Utdelandet av Mästarpoäng i en turnering räknas ut med nedanstående formel:

  T = BV x N x 5/18

  Då:
  • T = antal Mästarpoäng som skall delas ut
  • BV = en variabel koefficient som förklaras längre ner
  • N = antal spelare
  BV räknas ut så här:

  Om N<=25 BV=X
  Om 25>N<=50 BV=8N/5 + X - 40
  Om 50>N<100 BV=2 N/5 + X + 20
  Om N>=100 BV=X + 60

  När X=100 (koefficient för eftermiddagsturneringar sanktionerade av FFB).

  Det antal poäng som varje spelare vinner räknas ut med hjälp av denna formel:

  A(r)=K x ((N + a) / r - a)^m (Lägg märke till att "m" är en exponent och betyder "upphöjt till m") då:
  • K är en faktor satt så att summan av alla utdelade poäng är densamma som samtliga antal poäng.
  • a=3/2, vilket betyder att Mästarpoäng utdelas till två tredjedelar av deltagarna.
  • r är spelarens placering.
  • Upp till 50 spelare: exponenten m är 1/2.
  • Fler än 50 spelare: m=1/2 - L/60 då L=Napiers logaritm (N/4).
 • Mästarpoäng (FSB)
 • Antalet Mästarpoäng som utdelas när en turnering är slut är två gånger antalet spelare i turneringen.

  Hur mnga poäng varje spelare får, räknas ut med hjälp av denna formel:

  A(r)=K x ((N + a) / r - a)^m (Lägg märke till att "m" är en exponent och betyder "upphöjt till m") då:
  • K är en faktor satt så att summan av alla utdelade poäng är densamma som samtliga antal poäng.
  • a=2, vilket betyder att mästarpoäng utdelas till hälften av deltagarna.
  • r är spelarens placering.
  • Upp till 50 spelare: exponenten m är 1/1.9.
  • Fler än 50 spelare: m=1/1.9 - L/60 då L=Napiers logaritm (N/4).
 • Master Points (EBU)
 • Master Points utdelas till den främsta tredjedelen, med avrundning uppåt.

  Varje spelare får 3*(n-p+1) poäng, då:
  n=antal utdelade poäng
  p=spelarens placering
  Undantag: den lägsta poäng som utdelas är 6, så den sista prisplatsen får vanligen 6 (snarare än 3).

  När flera spelare delar en placering, delas också Master Points men avrundas uppåt till närmaste 3-tal.

  Ett exempel med 34 spelare: 12 spelare får Master Points.

  Placering Master Points
  1 36
  2 33
  3= 30 Två delade placeringar, avrundade uppåt
  3= 30
  5 24
  6= 18
  6= 18 Tre delade placeringar: var och en får genomsnittet av poängen
  6= 18
  9 12
  10 9
  11 6
  12 6 Sista plats ger 6 snarare än 3
 • Mästarpoäng (NBF)
 • Mästarpoäng delas ut enligt följande princip, som fastställts av NBF:
  • Segraren får ett antal poäng som är lika med 1.5 gånger antalet deltagare.
  • Följande spelare vinner det antal poäng som spelaren närmast före fick multiplicerat med:
  • Minimum mellan (spelarens placering / (spelarens placering + 1)) och (maximum mellan 2/3 och exp( (log (4/förra spelarens poäng)) / ((antalet spelare / 3) - spelarens placering + 1)).
  • Vid slutet av turneringen delas alla poäng med två och avrundas uppåt.
 • Masterpoints (TBF)
 • Masterpoints utdelas direkt från TBF. Var snäll och kontakta förbundet för att få reda på vilken uträkningsmetod som de använder.
 • Robot Bridge Points (WBF)
 • 1:a plats: 1,500 WRBP (maximum)
  2:a plats: 80% av maximum
  3:e plats: 70% av maximum
  4:e plats: 60% av maximum
  5:e – 19:e plats: 55% av maximum
  20:e – 39:e plats: 50% av maximum
  40:e – 59:e plats: 45% av maximum
  60:e – 79:e plats: 40% av maximum
  80:e – 99:e plats: 35% av maximum
  100:e – 119:e plats: 30% av maximum
  120:e – 139:e plats: 25% av maximum
  140:e – 159:e plats: 20% av maximum
  160:e – 179:e plats: 15% av maximum
  180:e – 200:e plats: 10% av maximum

  Observera att bara 50% av deltagarna vinner poäng. Om det t.ex. är 60 deltagare, får bara de 30 främsta spelarna WRBP enligt poängskalan ovan.
 • Master Points (EBL)
 • Placering < 50 50-99 >=100
  1 20 30 40
  2 16 26 36
  3 14 24 34
  4 12 22 32
  5 10 20 30
  6 8 18 28
  7 6 16 26
  8 4 14 24
  9 2 12 22
  10 10 20
  11 8 18
  12 6 16
  13 4 14
  14 2 12
  15 10
  16 8
  17 6
  18 4
  19 2
 • Erfarenhetspoäng (FPB)
 • Erfarenhetspoäng utdelas direkt från FPB. Var snäll och kontakta förbundet för att få reda på vilken uträkningsmetod som de använder.
 • Mästarpoäng (RBBF)
 • Mästarpoäng utdelas direkt från RBBF. Var snäll och kontakta förbundet för att få reda på vilken uträkningsmetod som de använder.
 • Förbundspoäng (AEB)
 • 0,5 poäng till den förste spelare som kommer upp till eller över medel, sedan ytterligare 0,5 poäng till varje spelare närmast över. Om flera spelare har samma placering, delas poängen lika mellan dem.
 • Master Points (ČBS)
 • Master Points utdelas direkt från ČBS. Var snäll och kontakta förbundet för att få reda på vilken uträkningsmetod som de använder.
 • Masterpoints (PZBS)
 • Masterpoints utdelas direkt från PZBS. Var snäll och kontakta förbundet för att få reda på vilken uträkningsmetod som de använder.
 • Masterpoints (ACBL)
 • Masterpoints utdelas direkt från ACBL. Var snäll och kontakta förbundet för att få reda på vilken uträkningsmetod som de använder.