Barometry Funbridge

W środy i piątki po południu w twoim klubie.

Nouveaux tournois Jouez également tous les 4ème et 5ème mardis après-midi du mois

Turnieje barometry są na razie dostepne jedynie we Francji. Skontaktuj się ze swoim klubem aby w nich uczestniczyć.
Dostęp do barometrów francuskich