Częste pytania

Wybierz jedno pytanie na temat
w fioletowych paskach.

Częste pytania

Turnieje

Turnieje federalne

Co to jest turniej federalny?

To oficjalny turniej organizowany w partnerstwie z narodową federacją brydżową.
Turniej federalny umożliwia uczestnikom polepszenie ich klasyfikacji federalnej dzięki oficjalnym punktom przyznawanym na koniec turnieju (pod warunkiem że posiada się licencję partnerskiej federacji).

Czy mogę uczestniczyć w turniejach federalnych nie posiadając licencji federacji?

Tak, turnieje te są otwarte dla wszystkich.

Do czego służą "Punkty Funbridge" przyznawane na końcu każdego turnieju?

Za każdy rozegrany turniej federalny, poza punktami przyznawanymi przez federację zbierasz Punkty Funbridge.
Dzięki tym punktom figurujesz w klasyfikacji Punktów Funbridge, idealne narzędzie aby porównać się ze wszystkimi graczami wspólnoty Funbridge.

Co to jest "turniej na Punkty Funbridge"?

To turniej dzięki któremu możesz wygrać jedynie Punkty Funbridge.

Jakie są specyfikacje (częstość, klasyfikacja, ilość rozdań) turniejów?

Jakie są koszty uczestnictwa?

Aby uczestniczyć w tych turniejach musisz posiadać właściwe kredyty dla każdej federacji. Są one dostępne na ekranie powitalnym turnieju federalnego poprzez przycisk "Zakupić turnieje" albo poprzez nasz sklep online.

Nie widać rezultatów innych graczy, dlaczego?

Na końcu rozdania, gracze widzą jedynie swój rezultat: zagrany kontrakt, wynik i miejsce.
Rezultaty innych graczy pojawią się dopiero na końcu turnieju.

Jak są rozdawane rozdania turnieju?

Ilość wygenerowanych rozdań jest wyższa od liczby rozgrywanych rozdań tak, że wszyscy gracze nie grają tych samych rozdań i nie w tej samej kolejności.

Czy pokazywany wynik bierze pod uwagę rozdania nierozegrane?

Pokazywana średnia bierze pod uwagę rezultaty rozegranych rozdań. Tylko rozegrane rozdania są zaliczane. Nierozegrane rozdanie na koniec turnieju będzie miały wynik 0%.

Jak rozdzielane są punkty?

 • Punkty Funbridge
 • Punkty Funbridge są obliczane według następującej formuły:
  Wygrane Punkty = 2 x (Ilość uczestników + 1 - Miejsce) / log10(Miejsce +2)
 • Punkty Mistrzowskie (FFB)
 • Ogólna dotacja turnieju jest zdeterminowana przez następującą formułę:

  T = BV x N x 5/18

  Gdzie:
  • T jest ilością Punktów Mistrzowskich do podziału
  • BV jest współczynnikiem zmiennym wyszczególnionym poniżej
  • N jest ilością graczy
  BV jest obliczane w następujący sposób:

  jeżeli N <= 25 BV = X
  jeżeli 25 > N <= 50 BV = 8N/5 + X - 40
  jeżeli 50 > N < 100 BV = 2 N/5 + X + 20
  jeżeli N >= 100 BV = X + 60

  przy czym X = 100 (współczynnik dla turniejów regularności po południu)

  Dotacja dla każdego gracza obliczana jest według następującej formuły:

  A(r) = K x ((N + a) / r - a)^m (uwaga: m jest wykładnikiem i oznacza więc potęgę m) gdzie:
  • K jest współczynnikiem mnożącym aby suma dotacji była równa dotacji globalnej
  • a = 3/2, co pozwala dotować Punktami Mistrzowskimi dwie trzecie uczestników
  • r jest miejscem uzyskanym przez gracza
  • do 50 graczy: wykładnik m równy jest 1/2
  • ponad 50 graczy: m = 1/2 - L/60, gdzie L = lognép (N/4)
 • Punkty Zielone (FSB)
 • Ilość Punktów Zielonych przyznawana na koniec turnieju równa dwukrotności ilości graczy w turnieju.

  Dotacja każdego gracza jest obliczana według następującej formuły:

  A(r) = K x ((N + a) / r - a)^m (uwaga: m jest wykładnikiem i oznacza więc potęgę m) gdzie:
  • K jest współczynnikiem mnożącym aby suma przyznawanych punktów równała się dotacji ogólnej
  • a = 2, co pozwala przyznać Punkty Zielone połowie uczestników
  • r jest miejscem uzyskanym przez gracza
  • do 50 graczy: wykładnik m równy jest 1/1,9
  • ponad 50 graczy: m = 1/1,9 - L/60, gdzie L = lognép (N/4)
 • Master Points (EBU)
 • Master Points są przyznawane graczom kończącym w pierwszej jednej trzeciej graczy i zaokrąglone.

  Każdy gracz otrzymuje 3*(n-p+1) punktów, gdzie:
  n = liczba przyznanych punktów
  p = miejsce gracza
  Wyjątek: najniższa ilość punktów możliwa jest 6 a więc gracz zajmujący ostatnie miejsce punktowane otrzymuje zazwyczaj 6 punktów (zamiast 3).

  W razie równowagi, gracze dzielą się Master Points które są zaokrąglone do najbliższego mnożnika przez 3.

  Przykład dla 34 graczy: 12 graczy otrzymuje Master points.

  Miejsce Przyznawane punkty
  1 36
  2 33
  3= 30 Obaj gracze otrzymują tę samą zaokrągloną ilość punktów
  3= 30
  5 24
  6= 18
  6= 18 Trzech graczy otrzymuje tę samą ilość punktów: każdy gracz otrzymuje średnią punktów normalnie przyznawanych za te 3 miejsca
  6= 18
  9 12
  10 9
  11 6
  12 6 Ostatnie miejsce: gracz otrzymuje 6 punktów a nie 3
 • Masterpoints (NBF)
 • Przyznawanie punktów zostało określone w porozumieniu z NBF według następującej zasady:
  • Zwyciężca otrzymuje liczbę punktów równą ilości uczestników x 1,5.
  • Następni wygrywają ilość punktów wygraną przez poprzednika pomnożoną przez:
  • Minimum pomiędzy (miejsce gracza / (miejsce gracza + 1)) a (maximum między 2/3 a exp( (log (4/punkty gracza poprzedzającego)) / ((ilość graczy / 3) - miejsce gracza +1) )
  • Na koniec turnieju, wszystkie punkty są podzielone przez 2 zaokrąglając do jednostki wyższej.
 • Masterpoints (TBF)
 • Punkty są przyznawane przez TBF bezpośrednio. Aby poznać metodę obliczania punktów, należy zwrócić się bezpośrednio do federacji.
 • Robot Bridge Points (WBF)
 • 1sze miejsce: 1500 WRBP (maksimum)
  2gie miejsce: 80% maksimum
  3cie miejsce: 70% maksimum
  4te miejsce: 60% maksimum
  5te – 19te miejsce: 55% maksimum
  20te – 39te miejsce: 50% maksimum
  40te – 59te miejsce: 45% maksimum
  60te – 79te miejsce: 40% maksimum
  80te – 99te miejsce: 35% maksimum
  100ne – 119te miejscee: 30% maksimum
  120te – 139te miejsce: 25% maksimum
  140te – 159te miejsce: 20% maksimum
  160te – 179te miejsce: 15% maksimum
  180te – 200ne miejsce: 10% maksimum

  Odnotować należy że tylko 50% uczestników zalicza punkty. Przykład: jeżeli jest 60 uczestników, tylko 30 pierwszych wygrają WRBP według skali podanej powyżej.
 • Master Points (EBL)
 • Miejsce < 50 50-99 >=100
  1 20 30 40
  2 16 26 36
  3 14 24 34
  4 12 22 32
  5 10 20 30
  6 8 18 28
  7 6 16 26
  8 4 14 24
  9 2 12 22
  10 10 20
  11 8 18
  12 6 16
  13 4 14
  14 2 12
  15 10
  16 8
  17 6
  18 4
  19 2
 • Punkty Doświadczenia (FPB)
 • Punkty Doświadczenia są przyznawane przez FPB bezpośrednio. Aby poznać metodę obliczania punktów, należy zwrócić się bezpośrednio do federacji.
 • Punkty Mistrzowskie (RBBF)
 • Punkty Mistrzowskie są przyznawane przez RBBF bezpośrednio. Aby poznać metodę obliczania punktów, należy zwrócić się bezpośrednio do federacji.
 • Punkty Federalne (AEB)
 • 0,5 punktu dla pierwszego gracza ze średnią lub powyżej średniej, a następnie 0,5 punktu więcej dla każdego gracza powyżej. W razie równości, suma punktów otrzymana przez graczy których to dotyczy jest podzielona w sposób sprawiedliwy między nimi.
 • Master Points (ČBS)
 • Master Points są przyznawane przez ČBS bezpośrednio. Aby poznać metodę obliczania punktów, należy zwrócić się bezpośrednio do federacji.
 • Punkty klasyfikacyjne PKL (PZBS)
 • 1sze miejsce: ilość uczestników/40 + 0,5 punktu
  2gie miejsce: ilość uczestników/40 + 0,3 punktu
  3cie miejsce: ilość uczestników/40 + 0,1 punktu
  4te miejsce: ilość uczestników/40 - 0,1 punktu
  ≥ 5te miejsce: ilość punktów poprzedniego gracza - 0,05 punktu
  0,10 punktu dla ostatniego gracza, który otrzymuje punkty.