Veelgestelde vragen (FAQ)

Kies een vraag uit de thema's
in de paarse vakken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Toernooien

Bondstoernooien

Wat is een bondstoernooi?

Dit is een officieel toernooi dat wordt georganiseerd met een nationale bridgebond.
Met een bondstoernooi kunnen deelnemers hun rating bij deze bond verbeteren met de officiële punten die worden toegekend aan het eind van het toernooi (op voorwaarde dat de deelnemer lid is van deze bond).

Kan ik deelnemen aan bondstoernooien als ik geen lid ben van een bond?

Ja, deze toernooien staan voor iedereen open.

Waar dienen de "Funbridge-punten" voor die worden toegekend aan het eind van elk toernooi?

Voor elk gespeeld toernooi verdient u Funbridge-punten naast die welke worden toegekend door de bond.
U plaatst zich hiermee in het klassement met Funbridge-punten, ideaal voor de vergelijking met de hele gemeenschap van Funbridge-spelers.

Wat is een "toernooi met Funbridge-punten"?

Dit is een toernooi waarmee u alleen Funbridge-punten verdient.

Wat zijn de kenmerken van deze toernooien (frequentie, klassement, aantal spellen)?

Wat zijn de inschrijfkosten?

Om deel te kunnen nemen aan deze toernooien dient u genoeg krediet voor elke specifieke bond te hebben. Om kredietpunten te kopen gaat u naar het beginscherm van een bondstoernooi en klikt u op de knop "Toernooien kopen" of u gaat naar onze online winkel.

Waarom worden de resultaten van de andere spelers niet weergegeven?

Aan het eind van een spel zien spelers alleen hun eigen resultaat op het spel, d.w.z. gespeelde contract, resultaat, score en rang.
De resultaten van de andere spelers worden pas weergegeven aan het eind van het toernooi.

Hoe worden de spellen van een toernooi gedeeld?

Het aantal gegeneerde spellen voor een toernooi is hoger dan het aantal gespeelde spellen, zodat niet alle spelers dezelfde spellen spelen en niet in dezelfde volgorde.

Worden niet gespeelde spellen meegenomen in de weergegeven score?

Het getoonde gemiddelde gaat over de resultaten op gespeelde spellen. Alleen gespeelde spellen worden meegerekend. Voor ieder niet gespeeld spel aan het eind van het toernooi scoort u 0%.

Hoe worden punten toegekend?

 • Funbridge-punten
 • Deze worden als volgt berekend:
  Punten verdiend = 2 x (aantal deelnemers + 1 - rang) / log10(rang +2)
 • Expertpunten (FFB)
 • De toekenning van Expertpunten voor een toernooi wordt berekend op basis van de volgende formule:

  T = BV x N x 5/18

  Waarbij:
  • T = aantal toe te kennen Expertpunten
  • BV = wisselende coëfficiënt hieronder verder uitgewerkt
  • N = aantal spelers
  BV wordt als volgt berekend:

  Als N<=25 BV=X
  Als 25>N<=50 BV=8N/5 + X - 40
  Als 50>N<100 BV=2 N/5 + X + 20
  Als N>=100 BV=X + 60

  Waarbij X=100 (coëfficiënt voor middagtoernooien goedgekeurd door de FFB).

  Het aantal punten dat aan elke speler wordt toegekend, berekend volgens de volgende formule:

  A(r)=K x ((N + a) / r - a)^m (Merk op dat "m" een exponent is en "tot de macht m" betekent) waarbij:
  • K is een vermenigvuldigingsfactor die zo wordt bepaald dat de som van de toegekende punten gelijk is aan het totaal aantal punten.
  • a=3/2, hiermee worden Expertpunten toegekend aan twee derde van de deelnemers
  • r is de rang die de speler heeft bereikt.
  • Tot 50 spelers: de exponent m is gelijk aan 1/2.
  • Meer dan 50 spelers: m=1/2 - L/60 waarbij L=neperse logaritme (N/4).
 • Groene Punten (FSB)
 • Het aantal Groene Punten dat wordt toegekend aan het eind van elk toernooi is gelijk aan twee keer het aantal spelers in het toernooi.

  Het aantal punten dat aan elke speler wordt toegekend, berekend volgens de volgende formule:

  A(r)=K x ((N + a) / r - a)^m (Merk op dat "m" een exponent is en "tot de macht m" betekent) waarbij:
  • K is een vermenigvuldigingsfactor die zo wordt bepaald dat de som van de toegekende punten gelijk is aan het totaal aantal punten.
  • a=2, hiermee worden Groene Punten toegekend aan de helft van de deelnemers.
  • r is de rang die de speler heeft bereikt.
  • Tot 50 spelers: de exponent m is gelijk aan 1/1,9.
  • Meer dan 50 players: m=1/1,9 - L/60 waarbij L=neperse logaritme (N/4).
 • Master Points (EBU)
 • Master Points worden toegekend aan het bovenste 1/3 van de spelers, naar boven afgerond.

  Aan elke speler worden 3*(n-p+1) punten toegekend, waarbij:
  n=aantal toegekende punten
  p=positie van de speler
  Uitzondering: het laagst mogelijke aantal punten dat wordt toegekend is 6, dus de laagste speler die punten verdient krijgt er 6 (in plaats van 3).

  Als spelers gelijk eindigen, dan worden de Master Points gedeeld, maar afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 3.

  Voorbeeld met 34 spelers: 12 spelers ontvangen Master Points.

  Plaats Toegekende punten
  1 36
  2 33
  3= 30 De twee spelers ontvangen afgerond hetzelfde aantal punten
  3= 30
  5 24
  6= 18
  6= 18 De drie spelers ontvangen hetzelfde aantal punten; elke speler krijgt het gemiddelde van het aantal punten dat normaal aan deze drie plaatsen wordt toegekend
  6= 18
  9 12
  10 9
  11 6
  12 6 Laatste plaats: de speler krijgt 6 in plaats van 3 punten
 • Meesterpunten (NBF)
 • De toekenning van meesterpunten is in overleg met de NBF bepaald volgens het volgende principe:
  • Het aantal punten dat de winnaar verdient, is gelijk aan anderhalf keer het aantal spelers.
  • Het aantal punten dat de daaropvolgende speler verdient, is dat van de speler die hem voorgaat vermenigvuldigd met:
  • Het minimum tussen (rang van de speler / (rang van de speler + 1)) en (maximum tussen 2/3 en exp( (log (4/punten van voorgaande speler)) / ((aantal spelers / 3) - rang van de speler + 1)).
  • Aan het eind van het toernooi worden alle punten gedeeld door twee en afgerond naar boven.
 • Masterpoints (TBF)
 • Masterpoints worden rechtstreeks toegekend door de TBF. Neem contact op met de bond voor meer informatie over de gebruikte berekeningsmethode.
 • Robot Bridge Points (WBF)
 • 1ste plaats: 1.500 WRBP (maximum)
  2de plaats: 80% van het maximum
  3de plaats: 70% van het maximum
  4de plaats: 60% van het maximum
  5de – 19de plaats: 55% van het maximum
  20ste – 39ste plaats: 50% van het maximum
  40ste – 59ste plaats: 45% van het maximum
  60ste – 79ste plaats: 40% van het maximum
  80ste – 99ste plaats: 35% van het maximum
  100ste – 119de plaats: 30% van het maximum
  120ste – 139ste plaats: 25% van het maximum
  140ste – 159ste plaats: 20% van het maximum
  160ste – 179ste plaats: 15% van het maximum
  180ste – 200ste plaats: 10% van het maximum

  Merk op dat slechts 50% van de deelnemers punten verdient. Zijn er bijvoorbeeld 60 deelnemers, dan krijgen alleen de bovenste 30 spelers WRBP volgens bovenstaande puntenschaal.
 • Master Points (EBL)
 • Rang < 50 50-99 >=100
  1 20 30 40
  2 16 26 36
  3 14 24 34
  4 12 22 32
  5 10 20 30
  6 8 18 28
  7 6 16 26
  8 4 14 24
  9 2 12 22
  10 10 20
  11 8 18
  12 6 16
  13 4 14
  14 2 12
  15 10
  16 8
  17 6
  18 4
  19 2
 • Ervaringspunten (FPB)
 • Ervaringspunten worden rechtstreeks toegekend door de FPB. Neem contact op met de bond voor meer informatie over de gebruikte berekeningsmethode.
 • Expertpunten (RBBF)
 • Expertpunten worden rechtstreeks toegekend door de RBBF. Neem contact op met de bond voor meer informatie over de gebruikte berekeningsmethode.
 • Federatiepunten (AEB)
 • 0,5 punt voor de eerste speler die op of boven het gemiddelde eindigt, daarna telkens 0,5 punt erbij voor elke speler daarboven. Eindigen spelers gelijk, dan worden hun punten bij elkaar opgeteld en eerlijk onderling verdeeld.
 • Master Points (ČBS)
 • Master Points worden rechtstreeks toegekend door de ČBS. Neem contact op met de bond voor meer informatie over de gebruikte berekeningsmethode.
 • Masterpoints (PZBS)
 • Masterpoints worden rechtstreeks toegekend door de PZBS. Neem contact op met de bond voor meer informatie over de gebruikte berekeningsmethode.
 • Masterpoints (ACBL)
 • Masterpoints worden rechtstreeks toegekend door de ACBL. Neem contact op met de bond voor meer informatie over de gebruikte berekeningsmethode.